Aktualności

Konkurs parafialny “Święty Stanisław Kostka — patron dzieci i młodzieży”

Konkurs Parafialny

„Święty Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży”

Poznaj – Namaluj – Napisz

 1. ORGANIZATOR: PARAFIA ŚW. IGNACEGO W NIEMCACH

WSPÓŁPRACA: KATECHECI, NAUCZYCIELE, RODZICE

2. CELE KONKURSU:

 • budowanie wrażliwości i świadomości dzieci i młodzieży
 • zachęta do składania świadectwa
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania form wypowiedzi artystyczno-literackiej
 • dostrzeganie wartości wiary
 • inspirowanie dzieci i młodzieży do poszukiwania wzorców wśród świętych
 • twórczość artystyczno-literacka jak zachęta do rozwoju postawy twórczej
 • zachęta do twórczej pracy

3. ADRESACI:

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Parafii.

4. REGULAMIN:

Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe.

 • Klasy 0-III – KONKURS PLASTYCZNY – Przedstawienie dowolnej sceny z życia św. Stanisława Kostki
  • prace należy przygotować na formacie A4 lub A3;
  • technika dowolna: ołówek, kredki, pastele, do wyboru farby: akrylowe, pastelowe;
  • każda praca powinna posiadać metrykę zawierającą: imię i nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania autora pracy;
  • prace należy dostarczyć do dnia 17 września (prace można składać w kancelarii parafialnej, zakrystii lub u katechety);
  • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 września po Mszy o godz. 10:30;
  • Jury przyzna nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy;
 • Klasy IV-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe (do wyboru)

TEST WIEDZY O ŻYCIU ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

 • test wiedzy składał się będzie z pytań zamkniętych;
 • konkurs zostanie przeprowadzony 18 września o godz. 12:00 w Salce Parafialnej;
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 września po Mszy o godz. 10:30;
 • Jury przyzna nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy;

KONKURS LITERACKI (Opowiadanie inspirowane życiem św. Stanisława Kostki)

 • tekst autorski napisany na komputerze (min. 1 str. A4 max. 2 str. A4);
 • tekst powinien być wyjustowany do obu marginesów, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5);
 • każda praca powinna zawierać imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania autora;
 • prace należy dostarczyć do dnia 17 września (prace można składać w kancelarii parafialnej, w zakrystii, u katechety lub przesłać na adres emaliowy: [email protected]);
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 września po Mszy o godz. 10:30;
 • Jury przyzna nagrody, wyróżnienia oraz pamiątkowe dyplomy.
Możliwość komentowania Konkurs parafialny “Święty Stanisław Kostka — patron dzieci i młodzieży” została wyłączona