Ogłoszenia Duszpasterskie

NIEDZIELA (25.09.2022)

1. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej.

2. Dziękujemy czwartej grupie wiernych z dzielnicy Zalesie za posprzątanie kościoła i kwiaty do ołtarzy i ofiarę na kościół. Na ten tydzień zapraszamy ostatnią – piątą grupę wiernych z dzielnicy Zalesie.

3. W środę 28.09 zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo ku czci naszego patrona św. Ignacego z Loyoli na godzinę 17:30 a następnie na Msze Świętą przy ołtarzu św. Ignacego.

4. W tym tygodniu I sobota miesiąca – nabożeństwo ku czci Matki Bożej po Mszy Świętej porannej.

5. Zbiórka ministrantów w sobotę w kościele o godzinie 10:30.

6. Pierwsze powakacyjne spotkanie Oazy dziecięco-młodzieżowej odbędzie się 8 października o godzinie 11:00 w salce naprzeciw kościoła.

7. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie po Mszy Świętej wieczorowej (ok 18:30) a w niedzielę o godzinie 17:30 [wyjątkiem będzie przyszła niedziela – jak co roku w pierwszą niedzielę października zapraszamy na procesję różańcową po Mszy Świętej o godzinie 12:00]. Lista grup prowadzących różaniec wywieszona jest w gablocie parafialnej oraz dostępna jest na stronie internetowej.

8. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach różańcowych będą otrzymywać plansze i naklejki – na koniec miesiąca nagrodzimy najwytrwalszych.

9. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania z klas 7 i 8 proszona jest, aby do końca września złożyć deklarację chęci przygotowania się i przystąpienia do Sakramentu Bierzmowania. Także inni chcący w naszej Parafii przyjąć Sakrament Bierzmowania muszą złożyć taką deklarację. Deklaracje można otrzymać od katechety w szkole lub w kancelarii parafialnej.

10. Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii.

11. Za tydzień taca na Seminarium Duchowne w Lublinie.

12. W minionym tygodniu odbyły się pogrzeby śp. Leszka Kasprzaka i śp. Anny Jaczak . Pamiętajmy o naszych zmarłych w modlitwie.