Historia

 • 1906r. – Ignacy Budny – właściciel dóbr Niemce rozpoczyna budowę świątyni i plebanii w Niemcach.1906r. – Ignacy Budny – właściciel dóbr Niemce rozpoczyna budowę świątyni i plebanii w Niemcach.
 • 11.06.1907r. – poświęcenie kamienia węgielnego pod budującą się świątynię w Niemcach przez ks. bp Franciszka Jaczewskiego.
 • 3.10.1909r. – ks. bp Franciszek Jaczewski – ordynariusz Lubelski dokonał konsekracji kościoła pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach.
 • 26.03.1914r.– ks. bp Franciszek Jaczewski erygował parafię pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach. Pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Józef Adamczyk.
 • 1916r.– kościół w Niemcach zostaje zamieniony w austriacki szpital polowy w czasie walk z wojskami rosyjskimi.
 • 1919r. – ks. Józef Adamczyk zostaje zwolniony z funkcji proboszcza parafii w Niemcach.
 • 1919 – 1920r. – funkcję proboszcza pełni ks. Adam Padziński.
 • 1920 – 1935r. – proboszczem parafii Niemce jest ks. Ludwik Bernatt.
 • 1923r. – zwrócono zarekwirowany w czasie I wojny światowej przez Rosjan dzwon kościelny.
 • 7.06.1925r. – pierwszawizytacja biskupia w parafii Niemce – ks. bp Adolf Józef Bożeniec Jełowiecki – bierzmowanych 677 osób.
 • 1927r. – pierwsze w historii parafii misje święte odprawione w dniach 15 – 20 marca przez księży misjonarzy z Krakowa.
 • 1930r. – założenie w parafii Stowarzyszenia III Zakonu św. Franciszka.
 • 1930r. – 3 października konsekrowano i zawieszono na wieży kościoła dwa nowe dzwony ufundowane w miejsce zarekwirowanych przez Rosjan w czasie I wojny światowej, konsekracji dokonał ks. bp Marian Leon Fulman – ordynariusz lubelski.
 • 20.06.1931r. – druga wizytacja biskupia parafii – ks. bp Adolf Józef Bożeniec Jełowiecki – bierzmowanych 362 osoby.
 • 1935r. – proboszczem parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach zostaje ks. Władysław Jędruszak.
 • 25.02.1937r. – przyłączenie wsi Rudka Kozłowiecka do parafii Niemce z parafii Dys.
 • 17.12.1937r. – przyłączenie wsi Kolonia Boduszyn do parafii Niemce z parafii Bystrzyca.
 • 15.08.1938r. – wizytacja biskupia parafii – ks. bp. Władysław Goral.
 • 26.01.1939r. – przyłączenie do parafii Niemce wsi Kolonia Ludwinów z parafii Bystrzyca.
 • 26.03.1939r. – uroczyste erygowanie w parafii Bractwa Męki Pańskiej połączone ze sprowadzeniem do Niemiec autentycznych relikwii drzewa Krzyża św. (uroczystości przewodniczył ks. bp W. Goral)
 • 1942r. – rekwizycja dzwonów z kościoła w Niemcach przez niemieckie władze okupacyjne.
 • 1946 – 1947r. – aresztowanie i więzienie ks. Proboszcza Władysława Jędruszaka w Lubartowie i Lublinie. (uwięzionego ks. Proboszcza zastępował wtedy w parafii ks. Jan Szczepański, później w 1947r. zamordowany przez UB,” lubelski ks. Popiełuszko”)
 • 17.09.1946r. – wizyta w Niemcach ks. bp. Stefana Wyszyńskiego – Ordynariusza Lubelskiego.
 • 08.01.1950r. – wizyta ks. bp Piotra Kałwy.
 • 01–08.10.1950 – misje św. prowadzone przez OO. Pallotynów z Warszawy.
 • 08.10.1950r. – wizytacja parafii przez ks. bp Zdzisława Golińskiego.
 • 24 – 30.06. 1951 – renowacje misji św. przez OO. Pallotynów z Warszawy i Częstochowy.
 • 26.06.1955r. – wizytacja parafii przez ks. bp Tomasza Wilczyńskiego.
 • 15.02.1956r. – powiększenie parafii Niemce o część wsi Baszki i Boduszyn z parafii Bystrzyca.
 • 03.08.1958r. – konsekracja nowych dzwonów przez ks. bpa Piotra Kałwę, podczas odpustu św. Ignacego Loyoli.
 • 24.06.1960r. – wizytacja parafii przez ks. bp. Piotra Kałwę, bierzmowanych – 118 dzieci.
 • 16.01.1961r. – Kolegium Orzekające w Lubartowie karze ks. Proboszcza grzywną , a potem karą aresztu jednego miesiąca za zbiórkę darów dla Seminarium Duchownego.
 • 31.03. – 08.04.1962r. – misje św. prowadzone przez OO. Marianów z Lublina.
 • 27 – 31.03.1963r. – odnowienie misji św. przez OO. Marianów z Lublina.
 • 12.06.1966r.– wielki pożar w Niemcach, spłoneło 38 zabudowań.
 • 30.04.1967r. – kanoniczna wizytacja biskupia– ks. bp Jan Mazur – bierzmowanych 425 osoby.
 • 1.10.1968r. – prawie po 6 latach po wielu wysiłkach i staraniach ks. Proboszcza Władysława Jedruszaka, po wielokrotnych sprawach i odwołaniach wreszcie Sąd Wojewódzki w Lublinie przyznał, że Parfia rzym- kat w Niemcach jest właścicielem gruntu o obszarze 3,50 ha – /Kw. nr 7193 /w tym 1.50 ha pod cmentarz grzebalny.
 • 23.04.1972r.– nawiedzenie Matki Najświetszej w obrazie Jasnogórskim (puste ramy i świeca, obraz Jasnogórski uwięziony przez władze komunistyczne) – nawiedzenie porzedzone misjami parafialnymi.
 • 30.04.1972r. – wizytacja parafii przez ks. bp Edmunda Ilcewicza – sufragana lubelskiego – bierzmowanych 582 osoby.
 • 14.05.1975r. – śmierć ks. Władysława Jędruszaka proboszcza Niemiec. Administrował parafią 40 lat (1935-1975) Liturgi pogrzebowej przewodniczył ks. bp Edmund Ilcewicz.
 • 17.08.1975r. – ingres ks. Proboszcza Romana Bolesławskiego.
 • 1976r. – wykonanie ławek do kościoła.
 • 25.09.1977r. – wizytacja biskupia – ks. bp Edmud Ilcewicz. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 437 osób, poświęcenie tabernakulum.
 • 1979r. – rozpoczęcie budowy plebanii.
 • 1981r. – parafianie w Rokitnie rozpoczynają budowę kaplicy.
 • 1982r.– malowanie wnętrza kościoła.
 • 1985r. – odłączenie wsi Rokitno od parafii Niemce i stworzenie Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego Jawidz-Rokitno.
 • 11.05.1986r. – wizytacja biskupia – ks. bp Bolesław Pylak – poświęcenie nowej plebanii, bierzmowanych 165 osób.
 • 1986r. –rozpoczęcie prac przy pokryciu kościoła blachą miedzianą.
 • 24.07.1986r. – siostra Grażyna Wójtowicz z Woli Niemieckiej złożyła śluby wieczyste w Zgromadzeniu Sercanek w Warszawie.
 • 02.12.1989r. – alumni III roku Seminarium Duchownego w Lublinie Grzegorz Trąbka i Grzegorz Zadrożny otrzymują strój duchowny. Dariusz Tkaczyk wstępuje do Seminarium Duchownego.
 • 26.10.1991r. – wizytacja kanoniczna – ks. bp Jan Śrutwa – bierzmowanych 300 osób.
 • 01.01.1992r. – wprowadzenie w urząd Administratora parafii ks. kan. Krzysztofa Galewskiego – ingres w obecności ks. Dziekana i kilkunastu księży.
 • 01.03.1992r. – wprowadzenie piątej Mszy Św. w niedziele o godz. 15.00 (Msza Św. dla dzieci). Powstanie scholii dziecięcej.
 • 29.03.1992r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych – prowadzenie ks. mgr Edward Kozakiewicz – wikariusz katedralny w Lublinie.
 • 04-05.1992r. – kapitalny remont organów (wymiana mieszków, miechów, strojenie głosów, silnik, wykonanie nowej szafy).
 • 04.1992r. – remont drogi na cmentarz.
 • 05.1992r. – powołanie Rady Parafialnej.
 • 05.1992r. – rozpoczęcie pracy na cmentarzu przez grabarza p. Edwarda Pyśniaka z Woli Niemieckiej.
 • 15.06.1992r. – ks. abp Bolesław Pylak mianuje wikariuszem neoprezbitera ks. mgr Mirosława Skałbana.
 • 07.1992r. – remont ogrodzenia wokół posesji parafialnej.
 • 13.12.1992r. – rozpoczęcie rekolekcji adwentowych – prowadzenie ks. dr Stanisław Dubiel – profesor Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 03.1993r. – rozpoczęcie prac przy odnowieniu, konserwacji i złoceniu głównego ołtarza oraz renowacji obrazu św. Ignacego Loyoli – wykonanie Pracownia Konserwacji Zabytków przy Muzeum Diecezjalnym w Lublinie.
 • 21.03.1993r. – rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych – prowadzenie ks. Leszek Berezecki – wikariusz z Katedry.
 • 30.05.1993r. – od 80 lat po raz pierwszy od powstania parafii otrzymali święcenia kapłańskie: ks. mgr Grzegorz Trąbka z Zalesia i ks. mgr Grzegorz Zadrożny z Niemiec.
 • 15.06.1993r. – ks. abp Bolesław Pylak udzielił sakramentu bierzmowania 243 osobom.
 • 21.11.1993r. – powstanie Ruchu Światło Życie (Oaza Rodzin) – 3 kręgi.
 • 05.12.1993r. – niedziela klerycka w Niemcach – ks. dr Piotr Petryk głosił Słowo Boże.
 • 12.12.1993r. – trzydniowe rekolekcje adwentowe – prowadzenie ks. Proboszcz Wojciech Hałys z Tarła.
 • 16.01.1994r. – akcja powołaniowa – Siostry Dominikanki. (s. Matka Dominika z Włoch, s. Lailla z Indii oraz nowicjuszki i kandydatki z Polski).
 • 23.01.1994r. – założenie KSM-u w Niemcach. Kazania na wszystkich Mszach Św. głosił ks. Mieczysław Puzewicz – Diecezjalny Moderator KSM-u, po Mszach Św. spotykał się z młodzieżą.
 • 03.03.1994r. – godz. 19.00 pielgrzymka naszej parafii do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej w Katedrze (udział wzięło 200 osób).
 • 13.03.1994r. – czterodniowe rekolekcje wielkopostne – prowadzenie ks. Karol Serkis proboszcz z Mełgwi.
 • 05.1994r. – Marek Piątkowski artysta plastyk z Lublina zaprojektował i wykonał do naszego kościoła witraż św. Piotra.
 • 14.04.1994r. – nocą przy osiedlu Chmielno z przydrożnej kapliczki wandale wynieśli statuę Matki Bożej (wysokość około 80cm) sprofanowali i rozbili ją na chodniku. W niedzielę poMszach Św. odprawiono nabożeństwo pokutne.
 • 06.1994r. – budowa parkingu przy kościele.
 • 07.1994r. – przebudowa prezbiterium (nowy ołtarz soborowy, ambonka, sedilia) – projekt Marek Piątkowski.
 • 31.07.1994r. – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli – 80 lecie powstania parafii – przewodniczenie liturgii ks. bp Ryszard Karpiński – poświęcenie nowego wystroju prezbiterium i witraża.
 • 13.10.1994r. – nocą tzw. “nieznani sprawcy” po raz kolejny w tym roku zniszczyli rozbijając na cmentarzu grobowiec ks. Proboszcza Władysława Jędruszaka (pracował tutaj 40 lat).
 • 12.1994r. – wykonano i zamontowano witraż na prezbiterium drugiego patrona św. Pawła.
 • 11.12.1994r. – rekolekcje adwentowe – prowadzenie ks. Proboszcz Ryszard Winiarski z Krasnegostawu.
 • 02.03.1995r. – wykonanie dębowych drzwi do kościoła u góry ozdobione witrażem. Projekt – Marek Piątkowski wykonawca – Edward Tarczewski ze Stacji. Dębowe bale ofiarował Marek Berej z Malinówki.
 • 03.1995r. – odnowienie i pozłocenie chrzcielnicy – wykonawca Mirosław Pydyś z Lubartowa.
 • 26.03.1995r. – rekolekcje wielkopostne. Prowadzenie ks. kan. Tadeusz Józefczak proboszcz z Bystrzycy.
 • 03.05.1995r. – w Archikatedrze Lubelskiej nasz parafianin dn Dariusz Tkaczyk ze Stacji otrzymał święcenia kapłańskie a 04.05.1995 odprawił Mszę Św. Prymicyjną w kościele w Niemcach.
 • 06.08.1995r. – doroczny odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumę odpustową odprawił ks. kan. Jan Mazur z Lublina – dyrektor Towarzystwa Brata Alberta, kazanie wygłosił ks. prof. Jerzy Misiurek pracownik naukowy KUL.
 • 08.1995r. – gruntowny remont ogrodzenia cmentarza grzebalnego.
 • 11.1995r. – zakończenie prac przy konserwacji, odnowieniu i złoceniu ambony – wykonawca Mirosław Pydyś.
 • 11.1995r. – zasadzono przy kościele i plebanii 320 tui, 50 sztuk modrzewia, 30 sztuk świerka i 30 sztuk sosny (w najbliższą noc ukradziono 40 sztuk drzewek).
 • 10.12.1995r. – rekolekcje adwentowe. Kazania głosił i zbierał ofiary na budowę kościoła w Pliszczynie – Sercanin ks. Krzysztof Ligocki.
 • 18.02.1996r. – po raz drugi ks. Mieczysław Puzewicz moderator KSM-u diecezjalnego na wszystkich Mszach Św. zachęcał młodzież do udziału w KSM.
 • 17.03.1996r. – ks. mgr Andrzej Bubicz student KUL-u przeprowadził czterodniowe rekolekcje wielkopostne.
 • 26.05.1996r. – rozpoczęto prace przy malowaniu wnętrza kościoła – ekipa malarska z Chodla pod kierunkiem Andrzeja Gasińskiego.
 • 06.1996r. – po czteroletniej pracy w parafii ks. mgr Mirosław Skałban zostaje skierowany przez ks. abp na studia na KUL-u. Będzie również pracował w Kurii Diecezjalnej w Wydziale Nauki Chrześcijańskiej. Na jego miejsce przybywa neoprezbiter ks. mgr Franciszek Kliza.
 • 06.1996r. – został ponownie wyremontowany grobowiec ks. proboszcza Władysława Jędruszaka, który został po raz kolejny rozbity. Ks. proboszcz Jędruszak pracował tutaj przez 40 lat, niech jego prochy będą pozostawione w spokoju.
 • 04.08.1996r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumę odpustową odprawił ks. kan. Krzysztof Targoński – Dyrektor Liceum św. Stanisława Kostki w Lublinie, kazanie wygłosił ks. Stanisław Rząsa z Lubartowa. Poświęcono sztandar “Kombatantów Rzeczypospolitej Polski i byłych więźniów politycznych”.
 • 08.1996r. – zostały zakończone prace konserwatorskie i pozłotnicze przy bocznym ołtarzu “Przemienienia Pańskiego”. Wykonanie witraża św. Jana Apostoła – wykonawcą jak i poprzednich jest Marek Piątkowski z Lublina. Fundator – Dariusz Dziuba prezes firmy “Dacor”.
 • 22.08.1996r. – wizytacja kanoniczna ks. bp Ryszarda Karpińskiego. Poświęcenie odnowionej ambony, chrzcielnicy i bocznego ołtarza oraz witraża św. Jana. Bierzmowanych 223 osoby.
 • 12.1996r. – zakończenie prac przy ociepleniu stropu kościoła. Położono watę mineralną 15cm.
 • 08.12.1996r. – tradycyjnie w drugą niedzielę Adwentu rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji. Prowadził je ks. mgr Mieczysław Puzewicz z Lublina.
 • 12.1996r. – odnowienie trzech feretronów.
 • 09.03.1997r. – rekolekcje wielkopostne. Prowadzenie ks. kan. Jan Domański z Lublina.
 • 10.03.1997r. – zakończenie prac konserwatorskich i pozłotniczych bocznego ołtarza “św. Piotra”.
 • 01.05.1997r. – organista Henryk Zuń zrezygnował z pracy w parafii.
 • 06.1997r. – wykonanie czwartego witraża św. Jakuba Starszego. Fundatorzy – Marek i Ewa Berejowie z Malinówki.
 • 04.05.1997r. – rodzice dzieci pierwszokomunijnych jako “dar ołtarza” ufundowali odnowienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
 • 17.06.1997r. – ks. Franciszek Kliza został przez ks. abp skierowany do pracy we Wrocławiu. Nowym wikariuszem został mianowany ks. mgr Andrzej Kołodziejski – neoprezbiter pochodzący z parafii Stróża.
 • 29.06.1997r. – w Archikatedrze uroczysty ingres ks. Metropolity Józefa Życińskiego.
 • godz. 11.30 uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła i jednocześnie jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. kan. Krzysztofa Galewskiego. W uroczystości brali udział księża z dekanatu i 15 kolegów kursowych Jubilata. Kazanie wygłosił ks. proboszcz Aleksander Zeń z Puław.
 • 16.07.1997r. – wizyta ks. abp Józefa Życińskiego w Niemcach.
 • 03.08.1997r. – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Suma odpustowa – misjonarza z RPA ks. Jan Sobczak. Kazanie ks. mgr Mirosław Skałban.
 • 26.09.1997r. – ks. abp Józef Życiński mianuje ks. kan. Krzysztofa Galewskiego proboszczem parafii Niemce. Ks. kan. Roman Bolesławski zostaje przeniesiony w stan emerytalny pozostając w parafii jako rezydent.
 • 27.10.1997r. – zakończenie prac przy konserwacji ram okiennych i wymianie szyb we wszystkich oknach w kościele. Prace te wykonał Michał Grochowski z Niemiec.
 • 01.11.1997r. – działalność satanistów w Niemcach. W nocy z 1/2 listopada na naszym cmentarzu parafialnym został sprofanowany krzyż, oraz tej samej nocy w Zalesiu na skraju lasu został wyłamany krzyż metalowy – zbezczeszczono go wstawiając w ziemię odwrotnie oraz zniszczono otaczające go ogrodzenie. W niedzielę 09.11.1997 po wszystkich Mszach św. odprawione zostało nabożeństwo przebłagalno-pokutne.
 • 30.11.1997r. – wybory Rady Duszpasterskiej.
 • 07.12.1997r. – rozpoczęcie rekolekcji adwentowych. Prowadzenie ks. lic. Janusz Stępniak z Lublina prefekt Seminarium.
 • 21.12.1997r. – na święta Narodzenia Pańskiego przygotowany został pierwszy numer gazety parafialnej: “Ignacjański Szlak”. Redagowania tego czasopisma podjęła się Akcja Katolicka.
 • 08.04.1998r. – W Wielką Środę o godz. 20.00 po raz pierwszy poza kościołem na osiedlu Chmielno została odprawiona Droga Krzyżowa. Rozważania prowadzili członkowie Akcji Katolickiej i Oazy Rodzin.
 • 25.04.1998r. – zostały zakończone prace konserwatorskie i pozłotnicze: balustrady chóru, prospektu organów, konfesjonałów, dwu ram obrazów i komody w zakrystii, oraz odnowiono żyrandole w kościele.
 • 01.05.1998r. – rozpoczęcie pracy przez organistkę Annę Stachurę z Niemiec.
 • 20.05.1998r. – zakończono remont i odnowienie drzwi wejściowych do kościoła, schodów i wyłożenie ich płytkami.
 • 14.06.1998r. – koncert scholii z Kocudzy.
 • 29.06.1998r. – uroczystość ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumista ks. wicedziekan Józef Huzar, kazanie ks. Józef Serej z Niedźwiady.
 • 02.08.1998r. – odpust św. Ignacego Loyoli – kazanie ks. dziekan kan. Andrzej Tokarzewski, suma ks. Józef Chorębała z Czemiernik.
 • 06.09.1998r. – dotychczasowy kościelny Roman Florek przechodzi na emeryturę, następcą zostaje Wiesław Maj z Niemiec.
 • 04.10.1998r. – godz. 11.00 ks. bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania 111 uczniom klas ósmych.
 • 11.10.1998r. – godz.19.00 wieczór poetycki ks. prof. Jerzy Szymik z KUL-u.
 • 14.10.1998r. – na cmentarzu parafialnym już po raz trzeci zostały sprofanowane krzyże. Zniszczono 14 grobowców i krzyży oraz figurę Matki Bożej.
 • 18.10.1998r. – z polecenia Kurii Diecezjalnej odprawiono nabożeństwo przebłagalno-pokutne oraz modlono się o opamiętanie tych, którzy nienawidzą krzyża Chrystusowego.
 • 13.12.1998r. – rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje adwentowe. Prowadzenie ks. lic. Janusz Stefanek z Seminarium Duchownego.
 • 27.12.1998r. – w uroczystość Świętej Rodziny ks. abp Józef Życiński odprawił uroczystą sumę, wygłosił kazanie i pobłogosławił dzieci, które w ostatnich czterech latach przyjęły sakrament chrztu.
 • 15.02.1999r. – zakończenie montażu witraża “św.Judy Tadeusza ” ufundowanego przez Romana i Ewę Wilgockich, oraz Józefę Wiśniewską.
 • 14.03.1999r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych. Prowadzenie ks. mgr Wojciech Szlachetka z Lublina, duszpasterz Ruchu Światło -Życie.
 • 25.04.1999r. – akcja powołaniowa – siostry karmelitanki z Dysa, zbiórka ofiar na utrzymanie klasztoru.
 • 01.05.1999r. – w nocy z 1/2 maja skradziono 60 drzewek tui z ogrodu przy plebanii. Policja z komisariatu Niemce wyśledziła sprawców kradzieży i ujęła złodziei (2 parafian ze Stacji). Odzyskane tuje po ponownym zasadzeniu wszystkie uschły.
 • 24.05.1999r. – rozpoczęcie prac przy grodzeniu cmentarza grzebalnego – przęsła cementowe 450m.
 • 19.06.1999r. – montaż siódmego witraża – “św. Tomasz”. Fundator – rodzina Urbasiów z Rudki.
 • 29.06.1999r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ap Piotra i Pawła. Sumista – ks. lic. Stanisław Papierz z KUL-u kazanie ks. proboszcz Czesław Biziorek z Sernik.
 • 01.08.1999r. – odpust św. Ignacego Loyoli. Suma ks. kan. Franciszek Haładyj z Lublina, kazanie ks. prałat Jan Mazur opiekun bezdomnych w Lublinie.
 • 10.10.1999r. – ks. bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania 130 uczniom klas ósmych.
 • 16.10.1999r. – zakończenie remontu sali katechetycznej – boazeria, malowanie, nowe drzwi, wykładzina, stoliki, wieszaki.
 • 12.12.1999r. – trzydniowe rekolekcje adwentowe prowadził ks. lic. Jan Brodziak proboszcz z Ostrówka.
 • 13.12.1999r. – wykonanie kolejnego witraża (św. Bartłomieja)
 • 26.03 – 02.04.2000r. – odbyły się Misje święte w parafii. Prowadził je ks. proboszcz Ryszard Winiarski z Krasnegostawu. Tematem było życie sakramentalne. Ostanie misje odbyły się w 1972r.
 • 12.06.2000r. – prymicje ks. Piotra Jasińskiego z Czemiernik. Chrzest przyjął w parafii Niemce.
 • 25.06.2000r. – zakończenie wykonania ogrodzenia posesji parafialnej.
 • 29.06.2000r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Kazania ks. dr hab. Stanisław Paździor z Lublina pracownik naukowy KUL, sumista ks. lic. Jan Brodziak z Ostrówka.
 • 29.06.2000r. – ks. mgr Andrzej Kołodziejski po trzyletniej ofiarnej pracy w parafii został przeniesiony do parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie – nowym wikariuszem został ks. mgr Marek Jaworski z Rejowca.
 • 30.06.2000r. – zakończenie remontu najstarszej kapliczki Matki Bożej w ogrodzie obok kościoła.
 • 08.07.2000r. – zakończenie remontu i odnowienie ogrodzenia cmentarza, malowanie przęseł i położenie chodnika na cmentarzu.
 • 15.07.2000r. – Akcja Katolicka zorganizowała dwutygodniowy wypoczynek dla biednych dzieci w Zalesiu koło Limanowej – uczestniczyło 40 osób. Parafia organizuje również kolonie letnie dla ministrantów w Czechach.
 • 30.07.2000r. – wizyta, głoszenie kazań i zbiórka ofiar na misje przez ks. Stanisława Jaszka misjonarza z RPA.
 • 06.08.2000r. – odpust św. Ignacego Loyoli. Suma ks. prałat Franciszek Przytuła, kazanie – ks. dr Ryszard Podpora asystent AK.
 • 04.09.2000r. – inauguracja działalności KSM-u. Prezes Łukasz Wasyluk, zastępca Ewelina Włodarczyk.
 • 08.10.2000r. – rozpoczęci zbiórki odzieży i obuwia dla potrzebujących z naszej parafii przez zespół charytatywny ( Teresa Jusiak, Teresa Małek).
 • 14.10.2000r. – został wykonany kolejny dziewiąty witraż – św. Mateusza – fundatorem jest ks. kan. Franciszek Haładyj z Lublina.
 • 19.11.2000r. – z okazji Roku Jubileuszowego wykonano dziesiąty witraż – św. Filipa.
 • 10.12.2000r. – rekolekcje adwentowe prowadzenie ks. dr Piotr Petryk proboszcz z Jawidza.
 • 13.12.2000r. – Akcja Katolicka wydała kolejny numer 9 gazety parafialnej “Ignacjański Szlak”.
 • 11.02.2001r. – akcja powołaniowa Sióstr Zakonnych. Po Mszach św. przemawiały siostry z Lublina (Kanoniczki Ducha Św. Obliczanki i Salezjanki).
 • 18.03.2001r. – Akcja Katolicka zostaje przekształcona w oddział.
 • 25.03.2001r. – czterodniowe rekolekcje wielkopostne – prowadzenie ks. dyr Jarosław Orkiszewski z Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 30.03.2001r. – parafia w Niemcach, biblioteka powiatowa w Lublinie i gminna w Niemcachorganizują wystawę “Prymas Wyszyński”. Wystawę otworzył i wygłosił referat o Prymasie Tysiąclecia – ks. abp Bolesław Pylak.
 • 01.04.2001r. – wykonanie jedenastego witraża kolejnego Apostoła “św. Szymona Gorliwego” – projektantem wszystkich witraży i wykonawcą jest artysta plastyk Marek Piątkowski z Lublina.
 • 01.07.2001r. – wizytacja kanoniczna – ks. bp Mieczysława Cisło.
 • 05.08.2001r. – odpust św. Ignacego Loyoli suma ks. dr Tadeusz Stolz dyrektor biblioteki KUL, kazanie ks. Jan Hałasa dyrektor Domu Rekolekcyjnego na Podwalu.
 • 31.08.2001r. – rozpoczęcie nabożeństw do Bożego Miłosierdzia. Codziennie o godzinie 17.45 odmawiamy w kościele Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 • 28.10.2001r. – niedziela godz.11.30 druga część wizytacji kanonicznej. Ks. bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania uczniom III klas gimnazjum – 89 osób.
 • 08.12.2001r. – zamontowanie dwunastego witraża “św. Jakub Młodszy”.
 • 09.12.2001r. – trzydniowe rekolekcje adwentowe – prowadzenie ks. prałat Jan Mazur prezes Bractwa św. Alberta z Lublina.
 • 10.03.2002r. – rekolekcje wielkopostne – ks. dr Andrzej Krasowski ojciec duchowny Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 11.04.2002r. – utworzony został dodatkowy parking przy kościele. Ogrodzenie posesji parafialnej zostało przesunięte o 5 m w głąb ogrodu.
 • 21.04.2002r. – niedziela powołaniowa – Siostry Dominikanki z Lublina.
 • 13.05.2002r. – w nocy z poniedziałku na wtorek dokonano włamania do naszego kościoła. Złodzieje ukradli z ołtarza 2 mosiężne lichtarze, 2 mikrofony, 3 pateny i dzbanuszek do obmyć. Złodzieje weszli przez zniszczoną kratę. Policja wykryła sprawców (jeden z nich – mieszkaniec Niemiec).
 • 20.06.2002r. – zakończono docieplanie ścian plebanii i wymiana części okien.
 • 29.06.2002r. – uroczystość odpustowa św. Piotra i Pawła, sumista ks. dr Eugeniusz Kazimierczak oficjał Sądu Biskupiego, kazanie ks. Jarosław Orkiszewski dyr. ekonomiczny Seminarium Duchownego. Godzinę przed suma odbył się koncert dedykowany Papieżowi Janowi Pawłowi II – I Koncert Kameralny Niemce 2002. Wystąpili Jerzy Zelnik – aktor, Aleksandra Stokłosa – sopran Opery Bytomskiej i Robert Grudzień – organy.
 • 29.06.2002r. – zmiana wikariusza ks. Marek Jaworski przeniesiony do Bychawy, nominacja ks. Mirosław Rybka neoprezbiter.
 • 04.08.2002r. – odpust św. Ignacego Loyoli – kazanie ks. Andrzej Sternik z Dąbrowicy suma ks. Arkadiusz Paśnik z Lubartowa.
 • 15.09.2002r. – koncert organowy w wykonaniu Roberta Grudnia i Gieorgija Agratiny – cymbały koncertowe i fletnia Pana. Przed koncertem otwarcie wystawy malarskiej Pani Teresy Zembrzyckiej nauczycielki z Niemiec.
 • 27.10.2002r. – otwarcie wystawy malarskiej w kościele Pani Joanny Piekarczyk nauczycielki z Niemiec.
 • 01.12.2002r. – wybory do Rady Duszpasterskiej.
 • 08.12.2002r. – rekolekcje adwentowe ks. lic. Andrzej Bubicz – redaktor “Lubelskiej Niedzieli”.
 • 08.12.2002r. – występ zespołu muzycznego “Dzieci z Brodą”.
 • 02.02.2003r. – po każdej Mszy Św. wykłady Pana Tadeusza Kundy – znanego publicysty i znawcy problemów ” Świadków Jehowy”.
 • 30.03.2003r. – rekolekcje wielkopostne – ks. Andrzej Sternik dyr. Domu Spotkań w Dąbrowicy.
 • 26.05.2003r. – zakończenie prac przy oświetleniu zewnętrznym kościoła.
 • 10.06.2003r. – wykonanie chodnika wokół kościoła.
 • 11.06.2003r. – ks. arcybiskup Józef Życiński udzielił sakramentu bierzmowania 109 uczniom III klas Gimnazjum w Niemcach.
 • 29.06.2003r. – II Letni Koncert Kameralny Niemce 2003 – z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II. Wystąpili: Krzysztof Kolberger – aktor recytacja “Tryptyk Rzymski”, Robert Grudzień i Gieorgij Agratina.
 • 29.06.2003r. – odpust św. Apostołów Piotra i Pawła. Suma ks. Bogdan Zagórski dyr. Domu Księży Emerytów, kazania ks. Mieczysław Puzewicz wikariusz biskupi.
 • 29.06.2003r. – ks. arcybiskup przydzielił parafii Niemce drugiego wikariusza – ks. Andrzej Jachimek z Puław.
 • 20.07.2003r. – akcja powołaniowa sióstr karmelitanek z Dysa i zbiórka ofiar na klasztor.
 • 27.07.2003r. – uroczystość odpustowa św. Ignacego Loyoli. Suma ks. Andrzej Kołodziejski, kazania ks. Grzegorz Zadrożny.
 • 28.07.2003r. – dokończenie ocieplania ścian plebanii i wymiana pozostałych okien.
 • 25.10.2003r. – aukcja obrazów na rzecz hospicjum imienia “Małego Księcia”. Organizator – Witold Józafacki. Aukcję prowadziła Bożena Targosz dziennikarka TVP z Warszawy.
 • 07.12.2003r. – rekolekcje adwentowe ks. Krzysztof Podstawka duszpasterz służby zdrowia z Lublina.
 • 07.02.2004r. – konferencje dla rodziców klas gimnazjalnych na temat uzależnień od alkoholu i narkotyków – “Młodzież a współczesne zagrożenia, rozpoznanie, profilaktyka i leczenie”. Wykład ks. Arkadiusza Paśnika z Lubartowa.
 • 21.03.2004r. – rekolekcje wielkopostne – ks. lic. Andrzej Kołodziejski z Lublina.
 • 09.04.2004r. – wykonane zostały nowe szafy w zakrystii i trzy maszty na flagi przed kościołem.
 • 27.05.2004r. – ks. bp Ryszard Karpiński udzielił sakramentu bierzmowania 103 uczniom klas III Gimnazjum.
 • 26.06.2004r. – zmiana wikariuszy ks. Mirosław Rybka przeniesiony do Zakrzówka, ks. Andrzej Jachymek do parafii św. Trójcy na Felinie. Nowymi wikariuszami zostali mianowani neoprezbiterzy: ks. mgr Rafał Lewandowski z Wąwolnicy i ks. mgr Marcin Rola z Lublina.
 • 29.06.2004r. – odpust ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Suma ks. Dariusz Tkaczyk z Chełma, kazanie ks. Grzegorz Trąbka z Lublina.
 • 09.07., 26.07,12.08.2004r. – trzykrotnie w nocy złodzieje ukradli wszystkie rynny miedziane z kościoła.
 • 01.08.2004r. – w uroczystość odpustową św. Ignacego Loyoli – obchodzono 90-lecie parafii Niemce. Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło oraz poświęcił cztery kapliczki wokół kościoła. Godzinę przed sumą rozpoczął się III Koncert Kameralny poświęcony ks. Jerzemu Popiełuszce w 20 rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Wystąpili: Grażyna Barszczewska aktorka z Warszawy, Robert Grudzień i Gieorgij Agratina.
 • 17.09.2004r. – w miejsce skradzionych rynien przy kościele zostały wykonane i zamontowane nowe ze zwykłej blachy.
 • 18.09.2004r. – ponownie dokonano kradzieży na cmentarzu (części pomników i mosiężne płaskorzeźby z grobowców).
 • 12.12.2004r. – rekolekcje adwentowe – ks. lic. Bogdan Zagórski z Lublina – kapelan policji.
 • 13.12.2004r. – parafialny zespół charytatywny “Caritas” organizuje paczki świąteczne dla najbiedniejszych dzieci.
 • 09.01.2005r. – spotkanie opłatkowe dla wspólnot parafialnych (Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Ruch Światło Życie, Chór).
 • 06.03.2005r. – w czwartą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się czterodniowe rekolekcje, które przeprowadził ks. prałat Jan Mazur z Lublina, w czasie rekolekcji parafialny Zespół Charytatywny organizował zbiórkę produktów żywnościowych i środków piorących dla rodzin wielodzietnych w parafii.
 • 22.03.2005r. – godz.19.00 Droga Krzyżowa po osiedlu Chmielno. Rozważania przygotowali – Akcja Katolicka, Oaza Rodzin i KSM. W nabożeństwie brało udział około tysiąca wiernych.
 • 02.04.2005r. – śmierć Jana Pawła II. 04.04. godzina 10.00 Msza św. dziękczynna za Ojca Świętego w naszym kościele. Bardzo liczny udział wiernych w nabożeństwie – adoracja, różaniec dla młodzieży. Do Księgi Kondolencyjnej wpisało się około 70 osób.
 • 06.04.2005r. – wymiana trzech żaluzji na wieży kościelnej.
 • 01.05.2005r. – z racji przeżywania Roku Eucharystycznego całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Adorowały po jednej godzinie grupy parafialne i poszczególne wioski.
 • 12.05.2005r. – godz. 18.00 ks. bp Mieczysław Cisło udzielił 102 uczniom klas III Gimnazjum sakramentu bierzmowania.
 • 14.05.2005r. – w Katedrze Lubelskiej ks. abp Józef Życiński udzielił błogosławieństwa 211 szafarzom nadzwyczajnym Komunii Świętej. Wśród nich są trzej nasi parafianie: Witold Józefacki, Tadeusz Nowak, Edward Zarębski.
 • 15 i 22. 05.2005r. – uroczystość pierwszej Komunii Świętej (84 dzieci). Rodzice dzieci jako dar ołtarza ufundowali pozłocenie trzech kielichów mszalnych.
 • 03.06.2005r. – zakończenie prac remontowych w kościele (naprawiono dewastacje tynkowe po kradzieży rynien, naprawiono 1/3 witraża św. Jakuba, który został wybity). Prace te wykonano z racji nawiedzenie obrazu Matki Bożej i 200-lecia diecezji lubelskiej, wmurowano też tablicę mosiężną na ścianie kościoła).
 • 02–06.06.2005r. – Misje przed nawiedzeniem obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Prowadził je ks. Jarosław Obroślak – paulin.
 • 07–08.06.2005r. – nawiedzenie Matki Bożej Jasnogórskiej w kopii Cudownego Obrazu naszej parafii. W przepiękną pogodę uroczystościom przewodniczył ks. bp Mieczysław Cisło z udziałem kapłanów dekanatu lubartowskiego, księży rodaków, księży pracujących w przeszłości w naszym kościele i licznie zgromadzonych wiernych.
 • 29.06.2005r. – godz. 18.00 uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Kazanie wygłosił ks. prorektor Seminarium Duchownego w Lublinie ks. lic. Janusz Stępniak. Sumista – ks. kan. Andrzej Maleszyk proboszcz z Tarła. Godzinę przed Mszą Św. rozpoczął się IV Kameralny Koncert Letni poświęcony w hołdzie Janowi Pawłowi II. Aktor Włodzimierz Matuszak (proboszcz w serialu “Plebania”) -recytował poezję Jana Pawła II przy akompaniamencie organów – Robert Grudzień, skrzypce – Martiros Dawtian – Ormianin.
 • 03.07.2005r. – parafia nasza gościła misjonarza z Filipin ks. Janusza Burzawę (sercanin), który całą niedzielę głosił kazania oraz opowiadał o pracy misjonarskiej i zbierał ofiary na misje.
 • 04.07.2005r. – rozpoczęcie prac przy budowie kaplicy na cmentarzu, która będzie służyć do odprawiania Mszy św. w Uroczystość Wszystkich Świętych i w wigilię odpustu parafialnego. Projekt został zatwierdzony przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora
 • 31.07.2005r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumista ks. Mirosław Skałban z Lubartowa, kazanie: ks. Wojciech Szlachetka z Lublina.
 • 22-24.08.2005r. – trzydniowa pielgrzymka organizowana przez Akcję Katolicką: Kraków, Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Zakopane, Ludźmierz, Limanowa, Nowy Sącz, Tuchów.
 • 04.09.2005r. – godz. 9.30 dożynki parafialne – Msza Św. dziękczynna za rolników.
 • 01.11.2005r. – Uroczystość Wszystkich Świętych o godz. 11.30 na cmentarzu po raz pierwszy w kaplicy została odprawiona Msza Św. za wszystkich tam spoczywających. Przed sumą kaplicę poświęcił ks. kan. Franciszek Haładyj z Lublina.
 • 20.11.2005r. – liczenie wiernych na Mszach Św. (dominicantes et comunicantes) w Niemcach 1670 osób (kobiety 1046, mężczyźni 624) Komunia Św. 523 osoby (kobiety 375, mężczyźni 148).
 • 06.12.2005r. – Akcja Katolicka, KSM i Wolontariat pod kierunkiem ks. wikariuszy zorganizowano zbiórkę darów dla dzieci potrzebujących z parafii. Przygotowano 100 paczek i rozwieziono dzieciom z ubogich rodzin.
 • 11.12.2005r. – rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji adwentowych. Prowadzenie ks. dr Krzysztof Grzesiak z Lublina – przewodniczący archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej.
 • 10.12.2005r. – w Łodzi alumn Krzysztof Tarnowski nasz rodak z Rudki złożył śluby wieczyste jako członek Zakonu Franciszkanów (OFM Conv.).
 • 31.12.2005r. – ochrzczonych 85, bierzmowanych 100, Pierwsza Komunia Św. 84, zaślubionych 35, zmarłych 59. Komunii Św. rozdano 91000.
 • 09.01.2006r. – młodzież wystawiła Jasełka Bożonarodzeniowe po Mszy św. o godz. 9.30.
 • 16.01.2006r. – spotkanie opłatkowe dla Oazy Rodzin, Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej i Chóru. Brało udział 60 osób.
 • 27.02.2006r. – Zespół Charytatywny organizuje zbiórkę żywności i środków piorących dla rodzin najbardziej potrzebujących.
 • 03.03.2006r. – powołanie Szkolnego Koła “Caritas: w Rudce. Opiekun katecheta Tadeusz Nowak – 40 uczniów. W szkole w Rudce gościł ks. Wiesław Kosicki wicedyrektor “Caritas”.
 • 11.03.2006r. – utworzona została strona internetowa naszej parafii, adres: www.niemce.kuria.lublin.pl Opracowanie katecheta Mirosław Choina administracja ks. Rafał Lewandowski.
 • 26–29.03.2006r. – czterodniowe rekolekcje wielkopostne. Prowadzenie ks. kan. Roman Skowron z Krasnegostawu.
 • 14.04.2006r. – tradycyjnie w Wielką Środę o godz. 19.00 Droga Krzyżowa po osiedlu Chmielno około 1500 uczestników.
 • 29.04.2006r. – brat Krzysztof Włodarczyk z Niemiec złożył w Poznaniu śluby wieczyste w Zakonie Dominikanów.
 • 22.05.2006r. – zakup nowego rzutnika do wyświetlania tekstów pieśni w kościele – dar dzieci I-komunijnych.
 • 06.06.2006r. – zbiórka ofiar na tacę w święto Matki Kościoła na budowę świątyni bł. Frassatiego w Lublinie.
 • 11.06.2006r. – promocja albumu: “Kapliczki i krzyże w parafii Niemce” – inwentaryzacja, opisy i zdjęcia wykonał wolontariat z Gimnazjum pod kierunkiem katechety Witolda Józafackiego.
 • 14.06.2006r. – zakończenie prac przy układaniu granitowej posadzki w kościele. Projekt, materiał i kolorystyka – zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwatora w Lublinie. Wykonawca Kazimierz Abramczyk ze Świdnika i Edward Pyśniak z Woli Niemieckiej. Dodatkowo wykonano nową instalację głośnikową, położono ją pod posadzką.
 • 14.06.2006r. – zakończenie prac przy malowaniu zewnętrznych ścian plebanii, wykonawca Michał Grochowski z Malinówki.
 • 29.06.2006r. – uroczystość odpustowa św. Apostołów Piotra i Pawła i jednocześnie wizytacja kanoniczna ks. bp Artura Mizińskiego. Godz. 7.30 powitanie ks. biskupa, sprawozdanie ks. Proboszcza, Msza Św., spotkanie z młodzieżą – KSM, Oaza Młodzieżowa, Schola starsza, Wolontariat. Godz. 9.30 Msza Św. i bierzmowanie trzecich klas Gimnazjum, spotkanie z grupami parafialnymi: Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Ruch Światło Życie, Chór, Kółka Różańcowe. Godz.12.00 suma odpustowa, procesja eucharystyczna, nawiedzenie cmentarza grzebalnego.
 • 30.07.2006r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli – kazania ks. Leon Pietroń z KUL-u, suma ks. kan. Franciszek Haładyj.
 • 30.07.2006r. – V Letni Koncert Kameralny – w hołdzie św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Wystąpił dwunastoosobowy zespól POP- Oratorium – Lumen z Poznania. W zespole występował również Dariusz Tokarzewski z grupy VOX. Słowa tych pieśni to fragmenty “Dzienniczka” siostry Faustyny wysławiające Boże miłosierdzie.
 • 08.08.2006r. – wyjazd dzieci na letni wypoczynek nad morze do Władysławowa – organizacja Akcja Katolicka w Niemcach.
 • 22.08.2006r. – pielgrzymka organizowana przez Akcję Katolicką do Krakowa, Łagiewnik, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Zakopanego.
 • 03.09.2006r. – Msza Św. dziękczynna za tegoroczne plony – dożynki parafialne.
 • 09.09.2006r. – pielgrzymka do Kodnia, Jabłecznej i Pratulina.
 • 06.12.2006r. – zakończenie akcji charytatywnej “Podziel się” organizowanej przez wolontariat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum, Szkolne Koło Caritas, KSM. Rozdano 100 paczek dzieciom z rodzin wielodzietnych.
 • 10.12.2006r. – rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji adwentowych. Prowadzenie ks. Piotr Patyk z Borowicy..
 • 31.12.2006r. – w roku 2006 ochrzczonych -73, zaślubionych – 33, zmarłych – 54, bierzmowanych – 130.
 • 07.01.2007r. – spotkanie opłatkowe dla grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin i Chóru.
 • 14.01.2007r. – spotkanie opłatkowe dla studentów.
 • 12.03.2007r. – odnowienie i pozłocenie drewnianej figurki Matki Bożej Niepokalanej z głównego ołtarza oraz aniołów.
 • 12.03.2007r. – nowy obraz Jezusa Miłosiernego dla naszego kościoła namalowany przez Teresę Zembrzycką z Woli Niemieckiej.
 • 12.03.2007r. – nowy żyrandol do kruchty kościoła.
 • 18.03.2007r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych. Prowadzenie ks. dr Wojciech Pęcherzewski z Lublina.
 • 14.04.2007r. – rozpoczęcie prac przy przebudowie prezbiterium i układaniu granitowej posadzki.
 • 05.05.2007r. – w Łodzi br. diakon Krzysztof Tarnowski z Rudki przyjął święcenia kapłańskie, a 06.05 w naszym kościele odprawił Mszę Św. Prymicyjną.
 • 06.05.2007r. – prezes naszej Akcji Katolickiej Tadeusz Nowak wybrany do Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej.
 • 22.05.2007r. – ks. bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania uczniom trzecich klas Gimnazjum – 97 osób.
 • 28.05.2007r. – zebranie Rady Duszpasterskiej, projekt budowy grobowca granitowego dla ks. Proboszcza Władysława Jędruszaka (pracował w Niemcach w latach 1935-1975).
 • 29.06.2007r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumista ks. Józef Huzar, kazanie wygłosił ks. kan. Władysław Poździk z Brzeźnicy Bychawskiej. Tradycyjnie w tym dniu odbył się kolejny VI Letni Koncert Kameralny “Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”. Wystąpiła znana i lubiana aktorka teatralna i filmowa Anna Seniuk. Recytacja wierszy przy akompaniamencie – Marek Urbański – gitara.
 • 02.07.2007r. – godz. 20.00 w Archikatedrze Lubelskiej parafia nasza adorowała przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Płaczącej.
 • 05.07.2007r. – na naszym cmentarzu grzebalnym pojawiają się złodzieje i kradną: krzyże, pasyjki mosiężne i kwiaty. Policja prowadzi śledztwo.
 • 29.07.2007r. – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli – Sumista ks. kan. Franciszek Haładyj, kazanie ks. dr Krzysztof Czajka.
 • 02.08.2007r. – rozpoczęcie prac przy renowacji ścian kościoła po skradzionych rynnach.
 • 02.09.2007r. – dożynki parafialne Msza Św. dziękczynna za tegoroczne zbiory.
 • 21.10.2007r. – wybory do Rady Duszpasterskiej: wybrano Gruda Alicja ul. Willowa, Kraszkiewicz Emil Wola Niemiecka, Dziuba Zygmunt ul. Lubelska, Branica Marek Rudka, Piekarczyk Andrzej ul. Centralna, Branica Helena ul. Słoneczna, Kasperek Roman Stacja, Podpora Teresa Rudka, Pyśniak Edward Wola Niemiecka, Kasperek Henryk ul. Prosta, Pikekarczyk Stanisław ul. Centralna, Zarębski Edward Wola Niemiecka, Józafacki Witold ul. Szkolna, Kowalik Janina Zalesie, Macech Józefa ul. Szkolna, Gałat Elżbieta Baszki, Woźniak Zbigniew Kol. Rudka, Zarębska-Kursa Bożena Leonów.
 • 1.11.2007r. – uroczystość Wszystkich Świętych kazanie na cmentarzu wygłosił: ks. dr Marek Szymański prefekt Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 25.11.2007r. – Ks. Dariusz Tkaczyk – rodak w niedzielę na wszystkich Mszach Św. zbiera ofiary na budowę kościoła bł. Matki Teresy z Kalkuty w Chełmie.
 • 02.12.2007r. – zakończenie budowy parkingu obok kościoła przy ul. Kościelnej.
 • 09.12.2007r. – trzydniowe rekolekcje adwentowe – prowadzenie ks. kan. Mirosław Ładniak dyrektor pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
 • 31.12.2007r. – w 2007 roku ochrzczonych – 64, zaślubionych -31, zmarłych – 65, bierzmowanych – 97.
 • 20.01.2008r. – spotkanie opłatkowe: Oazy Rodzin, Rady Duszpasterskiej, Chóru, Akcji Katolickiej.
 • 24.02.2008r. – wieczór twórczości rodzimej. Swoją poezję prezentowali: Piotr Branica policjant z Niemiec i Janina Zarębska – nauczycielka z Woli Niemieckiej. Prace malarskie przedstawiły nauczycielki z Niemiec: Joanna Piekarczyk i Teresa Zembrzycka.
 • 25.02.2008r. – zespól charytatywny organizuje zbiórkę produktów żywnościowych i środków piorących dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących.
 • 02.03.2008r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez ks. prałata Stanisława Sieczkę, pracownika Kurii Diecezjalnej w Lublinie.
 • 19.03.2008r. – X Jubileuszowa Droga Krzyżowa po osiedlu Chmielno tradycyjnie w Wielką Środę o godz. 19.00.
 • 11.05.2008r. – pozłocenie dwóch puszek do udzielania Komunii Św. – dar ołtarza rodziców dzieci I-komunijnych.
 • 27.05.2008r. – ks. bp Ryszard Karpiński udziela sakramentu bierzmowania 71. uczniom trzecich klas Gimnazjum.
 • 04.06.2008r. – Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę do Kodnia, Pratulina, Kostomłotów i Leśnej Podlaskiej.
 • 09.06.2008r. – rozpoczęcie prac przy malowaniu kościoła. Wykonawca – firma Roberta Maja – Maj Max.
 • 22.06.2008r. – ks. proboszcz Mirosław Skałban głosi kazania i zbiera ofiary na budowę kościoła parafialnego w Skrobowie.
 • 29.06.2008r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumista ks. kan. Józef Huzar dziekan lubartowski, kazania ks. Wojciech Jwanicki z radia eR, promocja radia w parafii. Przed sumą o godz. 11.00 odbył się kolejny VII Letni Koncert Kameralny – organy – Robert Grudzień, oraz spotkanie autorskie z poetą, pisarzem Ernestem Bryllem – “Na tęczy Jej uśmiechu”. Wydawnictwo Gaudium rozprowadzało tomiki wierszy Ernesta Brylla.
 • 30.06.2008r. – zakończenie prac przy malowaniu i odnawianiu kościoła, oraz prac pozłotniczych stacji Drogi Krzyżowej.
 • 03.08.2008r. – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Kazania głosił ks. kan. Krzysztof Podstawka wicedyrektor radia eR. Suma ks. kan. Andrzej Majchrzak z Lubartowa.
 • 17.08.2008r. – pielgrzymka parafialna organizowana przez Akcję Katolicką do Wilna, Trok, św. Lipki, Gietrzwałdu, Loretto.
 • 05.12.2008r. – odnowienie i pozłocenie frontonu tabernakulum.
 • 07.12.2008r. – rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji adwentowych. Prowadzenie ks. Wojciech Iwanicki z Lublina.
 • 31.12.2008r. – w 2008 roku ochrzczonych -72, zaślubionych – 49, zmarłych – 66, bierzmowanych – 71, I Komunia Św. 70, ilość rozdanych Komunii Św. – 87 tys.
 • 06.01.2009r. – spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Oazy Rodzin, Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej i Chóru.
 • 30.01.2009r. – formuje się w parafii grupa modlitewna, która spotyka się na adoracji w pierwsze czwartki miesiąca modląc się w intencji powołań kapłańskich i w każdy czwartek odmawia Modlitwę Wieczorną Kościoła – Nieszpory.
 • 15.03.2009r. – Zespół Charytatywny organizuje zbiórkę produktów żywnościowych i środków piorących dla rodzin potrzebujących i wielodzietnych.
 • 22.03.2009r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych – prowadzenie ks. dr Marek Szymański – prefekt Seminarium Duchownego.
 • 09.04.2009r. – godz. 19.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej po osiedlu Chmielno.
 • 25.04.2009r. – dzień skupienia dla uczniów trzecich klas Gimnazjum przed bierzmowaniem w Wąwolnicy.
 • 26.04.2009r. – niedziela klerycka w parafii – kazania głosi ks. prałat Tadeusz Kądziołka Rektor Seminarium Duchownego, śpiew scholi kleryckiej i zbiórka ofiar na Seminarium.
 • 02.05.2009r. – pielgrzymka do grobu księdza Jerzego Popiełuszki – organizuje Akcja Katolicka.
 • 03.05.2009r. – kiermasz książki katolickiej.
 • 04.05.2009r. – rozpoczęcie prac przy remoncie schodów i układanie na nich płyt granitowych.
 • 17.05 i 24.05.2009r. – uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci klas drugich – dar ołtarza: klęcznik (konfesjonał).
 • 18.05.2009r. – rozpoczęcie prac przy odnowieniu parkanu i kapliczek.
 • 28.05.2009r. (czwartek godz. 17.00) – młodzież trzecich klas Gimnazjum przystępuje do sakramentu bierzmowania – ks. bp Mieczysław Cisło.
 • 30.05.2009r. – w Rzymie nasz parafianin Marcin Zarębski z Woli Niemieckiej przyjął święcenia diakonatu.
 • 29.06.2009r. – godz. 18.00 – uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Suma – ks. kan. Jan Kukiełka – misjonarz z Argentyny, kazania ks. prof. Krzysztof Kaucha z KUL-u. Na zakończenie Roku św. Pawła godzinę przed sumą odbył się VIII Letni Koncert Kameralny pod tytułem ” Tryptyk Śródziemnomorski ze św. Pawłem” wystąpili: Olgierd Łukaszewicz – aktor oraz Robert Grudzień – organy.
 • 02.08.2009r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego. Sumista ks. prof. Henryk Misztal z KUL-u, kazania ks. dr hab. Alfred Wierzbicki – wicerektor Seminarium Duchownego.
 • 23.08.2009r. – niedziela misyjna ks. misjonarz z Kamerunu ks. Grzegorz Jagowdzik głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na misje.
 • 24.08.2009r. – pielgrzymka do Łagiewnik i Zakopanego – organizuje Akcja Katolicka.
 • 04.10.2009r. – tradycyjnie po sumie procesja różańcowa wokół kościoła.
 • 14.11.2009r. – zakończenie wymiany instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej na plebani.
 • 06.12.2009r. – akcja charytatywna wolontariatu “Podziel się z bliźnim” – przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących.
 • 06.12.2009r. – rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji adwentowych. Prowadzenie ks. prof. Marian Stepulak z KUL-u.
 • 15.12.2009r. – wspólnota parafialna modli się przy relikwiach św. Jana Vianeya. Adorację przygotowały wszystkie grupy modlitewne.
 • 10.01.2010r. – po Mszy Św. wieczorowej spotkanie opłatkowe dla grup parafialnych : Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, Oazy Rodzin i Chóru.
 • 28.02.2010r. – parafialny Zespól Charytatywny “Caritas” rozpoczął zbiórkę produktów żywnościowych i środków piorących dla rodzin wielodzietnych w naszej parafii.
 • 14.03.2010r. – rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych, prowadzenie ks. proboszcz Mariusz Nakonieczny z Lublina – parafia bł. Władysława Gorala.
 • 08.05.2010r. – młodzież z III klas Gimnazjum uczestniczyła w Wąwolnicy w dniu skupienia przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
 • 16.05; 23.05.2010r. – uroczystość I Komunii Św. (76 dzieci).
 • 29.05.2010r. – parafia organizuje festyn dla dzieci. Rozpoczęcie nabożeństwem w kościele, o 14.30 na boisku szkolnym zabawy, konkursy dla dzieci i młodzieży, godz. 16.00 mecz piłki nożnej księża– nauczyciele.
 • 02.06.2010r. – ks. bp dr Artur Miziński udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży III klas Gimnazjum ( 86 osób).
 • 06.06.2010r. – wyjazd pielgrzymki autokarowej z parafii do Warszawy na uroczystość beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki.
 • 10.06.2010r. – zakończenie prac przy modernizacji otoczenia plebani i kościoła. Ułożono 450m2 kostki brukowej, wykonanie nowego dodatkowego parkingu dla 55. aut, ogrodzenie parkingu i posesji parafialnej od strony wschodniej.
 • 29.06.2010r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła – sumista ks. prof. Czesław Krakowiak, kazania ks. lic. Krzysztof Gałan – Wydział Nauki Chrześcijańskiej. Godz. 17.00 IX Koncert Kameralny – prezentacja poezji ks. Janusza Pasierba – Anna Nehrebecka – aktorka, muzyka – Fryderyk Chopin wykonanie Robert Grudzień.
 • 04.07.2010r. – godz. 11.30 – parafianin ks. Marcin Zarębski pochodzący z Woli Niemieckiej odprawił Prymicje w naszym kościele. Święcenia kapłańskie otrzymał 11.04.2010r. w Rzymie w diecezji Palestrina.
 • 18.07.2010r. – dodatkowa zbiórka rzeczowa i pieniężna na rzecz powodzian w Wilkowie i Zagłobie.
 • 01.08.2010r. – uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumista ks. Kan. Władysław Kowalik z Lublina kazania ks. dr Ryszard Lipian – Sąd Biskupi w Lublinie.
 • 26.09.2010r. – akcja powołaniowa Sióstr Kapucynek z Lublina, zbiórka ofiar na rozbudowę ich klasztoru.
 • 17.10.2010r. – niedziela misyjna – ks. Kazimierz Kwiatkowski misjonarz z Madagaskaru głosił kazania o pracy misyjnej wśród Malgaszów i zbierał ofiary na pomoc misjom.
 • 30.10.2010r. – przez cały miesiąc grupy parafialne prowadziły modlitwę różańcową z rozważaniami.
 • 05.12.2010r. – rozpoczęcie trzydniowych rekolekcji adwentowych. Prowadzenie rekolekcji ks. proboszcz Krzysztof Krzyszczak z Łucki, budowniczy kościoła pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia.
 • 06.12.2010r. – z racji dnia św. Mikołaja – Wolontariat i KSM w Niemcach organizują zbiórkę paczek dla dzieci z ubogich rodzin.
 • 08.01.2011r. – Rozpoczęcie I Przeglądu Jasełek i Zespołów Śpiewaczych.
 • 09.01.2011r. – Spotkanie opłatkowe; A.K. Oazy Rodzin, Rady Duszpasterskiej i Chóru.
 • 28.02.2011r. – Parafia nasza modli się w całodziennej adoracji przy relikwiach błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
 • 20.03.2011r. – Akcja Powołaniowa Sióstr Dominikanek z Lublina, prelekcja o powołaniu i pracy w Domu Dziecka.
 • 27.03.2011r. – Parafialny Zespół Charytatywny – Teresa Jusiak, Teresa Małek, Józefa Macech, Izabela Bielaszewska – organizuje zbiórkę produktów żywnościowych, środków piorących i odzieży dla rodzin wielodzietnych.
 • 03.04.2011r. – Rozpoczęcie Wielkopostnych Rekolekcji. Prowadzenie ks. lic. Krzysztof Gałan – pracownik Wydziału Nauki Chrześcijańskiej.
 • 01.05.2011r. – Wyjazd pielgrzymki do Rzymu na beatyfikacje Jana Pawła II.
 • 01.05.2011r. – Zasadzono przy kościele „dąb ku czci Jana Pawła II” i umieszczono w świątyni obrazy – bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II – malarka i ofiarodawczyni Teresa Zembrzycka z Woli Niemieckiej.
 • 04.05.2011r. – Odnowienie wszystkich lichtarzy i przedmiotów mosiężnych przez Janusza Stachurę z Niemiec.
 • 15 i 22.05.2011r. – Uroczystość I Komunii św. – dar ołtarza – puszka do udzielania Komunii św.
 • 22.05.2011r. – Wyjazd młodzieży KSM do Lednicy.
 • 25.05.2011r. – godz. 17.00 – ks. bp Mieczysław Cisło udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas III Gimnazjum.
 • 02.06.2011r. – AK Organizuje pielgrzymkę do Janowa, Krasnobrodu i Zwierzyńca.
 • 04.06.2011r. – Zakończenie prac przy renowacji i remoncie elewacji zewnętrznej kościoła parkanu i kapliczek.
 • 05.06.2011r. – Uroczystość Rocznicy I Komunii św.
 • 26.06.2011r. – ks. dr Grzegorz Trąbka, proboszcz parafii bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Lublinie zbiera ofiary w czasie niedzielnych Mszy św. na Centrum bł. Jana Pawła II.
 • 29.06.2011r. – Doroczna Uroczystość odpustowa ku czci św. Ap. Piotra i Pawła – Sumista: ks. dyr. Tadeusz Domżał, kazania; ks.dr Piotr Kawałko – dyr. Gaudium W tym dniu odbył się Jubileuszowy X Koncert Kameralny- poświęcony bł. Janowi Pawłowi II – wystąpili :Anna Romantowska- aktorka i Robert Grudzień-organy.
 • 25.07.2011r. – AK organizuje pielgrzymkę na Jasną Górę.
 • 31.07.2011r. – Odpust ku czci św. Ignacego Loyoli – Sumista ks. Mieczysław Marszałek, kazania – ks. Kan. Mirosław Skałban- proboszcz i budowniczy kościoła w Skrobowie. W tym dniu zbierał ofiary na tacę z przeznaczeniem na budowę kościoła.
 • 14. i 17.10.2011r. – dwukrotne włamanie do plebanii, garaży i starej plebanii.
 • 27.10.2011r. – zakończenie zbiórki ziemniaków i warzyw dla Seminarium Duchownego.
 • 01.11.2011r. – Kazania – ks. dr Adam Raczkowski – vice dyrektor Caritas Lubelskiej.
 • 19.11.2011r. – Zainstalowany został w kościele i na plebanii system włamania – napadu a na zewnątrz kościoła i plebani system monitorujący.
 • 04.12.2011r. – Rozpoczęcie Rekolekcji Adwentowych. Prowadzący – ks. dr Maciej Hułas, pracownik naukowy KUL.
 • 06.12.2011r. – KSM i Wolontariat z racji św. Mikołaja organizuje paczki dla dzieci z rodzin wielodzietnych.
 • 15.12.2011r. – Zostali ujęci złodzieje, którzy włamali się do plebani i budynków parafialnych,oraz aresztowani do sprawy na trzy miesiące. Podziękowanie policji z posterunku w Niemcach za sprawną i skuteczną akcję.
 • 31.12.2011r. – w roku 2011: ochrzczonych – 67; zaślubionych 30; bierzmowanych 68; zmarłych 48; rozdano Komunii Św. – 82 tys.
 • 06.01.2012r. – W Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 18.00 – spotkanie opłatkowe dla wspólnot parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Oazy Rodzin, Akcji Katolickiej i Chóru.
 • 14.01.2012r. – Rozpoczęcie II Parafialnego Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych. Organizator Akcja Katolicka.
 • 16.01.2012r. – Wykonanie 12 stelaży na grzejniki w kościele – są to również dodatkowe miejsca do siedzenia.
 • 18.03.2012r. – Rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych, prowadzenie ks. kan. Jan Domański z Konopnicy.
 • 19.03.2012r. – Zespól charytatywny organizuje zbiórkę produktów żywnościowych, środków piorących i odzieży dla rodzin wielodzietnych i potrzebujących w parafii.
 • 20.05.2012r. – Uroczystość I Komunii Świętej dzieci klas drugich – 49 dzieci.
 • 22.05.2012r. – Zakończenie remontu sali katechetycznej – wymiana okien, drzwi, malowanie, nowa instalacja grzewcza i schody.
 • 06.06.2012r. – Zakończenie prac przy malowaniu zewnętrznym plebanii.
 • 10.06.2012r. – Wizytacja kanoniczna ks. bp Mieczysława Cisło, bierzmowanie – 64 osoby, spotkania z grupami parafialnymi, młodzieżą, chórem i nauczycielami, błogosławieństwo jubilatów obchodzących 30- lecie i 10- lecie małżeństwa, spotkanie z dziećmi oraz nawiedzenie cmentarza.
 • 17.06.2012r. – Jubileusz 40. rocznicy święceń kapłańskich ks. Proboszcza.
 • 28.06.2012r. – Zmiana wikariuszy: po 8 letniej pracy w Niemcach ks. Marcin Rola mianowany wikariuszem w Chełmie, ks. Rafał Lewandowski w Mełgwi. Nowymi wikariuszami są: ks. Andrzej Koziej z Rudej Huty i ks. Jarosław Siejko – neoprezbiter.
 • 29.06.2012r. –Uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Sumista – ks. Stanisław Galant- misjonarz z Brazylii, kaznodzieja – ks. kan. Tadeusz Domżał – dyrektor Domu Księży Emerytów.Z racji Odpustu XI Letni Koncert Kameralny, poświęcony wybitnemu kaznodziei i wielkiemu patriocie – ks. Piotrowi Skardze – w 400 rocznicę Jego śmierci. Wystąpili znani aktorzy: Halina Łabonarska, Jerzy Zelnik recytując “Kazania sejmowe” przy akompaniamencie muzyki organowej w wykonaniu Roberta Grudnia. wystawa ikon i obrazów malowanych na jedwabiu- prac tworzonych przez Teresę Zembrzycką z Woli Niemieckiej
 • 3.07.2012r. – zmarł Ks. Proboszcz kan. Roman Bolesławski przeżył 83 lata, 59 w kapłaństwie. Pracował jako wikariusz w Chełmie i Tomaszowie, jako proboszcz w Suścu, Biskupicach, oraz w Niemcach przez 17 lat i jako rezydent 12 lat. Pochowany na cmentarzu w rodzinnym grobowcu w Kurowie. Requiescant in pace.
 • 29.07.2012r. – Uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli – sumista i kaznodzieja ks. bp Mieczysław Cisło, na pozostałych Mszach św. kazania – ks. dr Tadeusz Stolz z Lublina. Po Mszy św. o 9.30 – poświęcenie pojazdów. wystawa obrazów religijnych tworzonych przez Joannę Piekarczyk z Niemiec
 • 2.09.2012r. – Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory, poświęcenie wieńców dożynkowych.
 • 4.09.2012r. – Zakończenie remontu studni na cmentarzu (po huligańskiej dewastacji).
 • 23.09.2012r. – Zbiórka ofiar na budowę kościoła “Przemienienia Pańskiego” w Lublinie, przez ks. proboszcza Piotra Nowaka.
 • 12.10.2012r. – Zakończenie zbiórki ziemniaków i warzyw dla Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 14.10.2012r. – XII Dzień Papieski- Koncert Zespołu” Jarzębina ” z Kocudzy – “Jan Paweł II – Papież Rodziny”, oraz montaż słowno-muzyczny młodzieży K.S.M. pt. “Totus Tuus”.
 • 21.10.2012r. – Wybory do Rady Duszpasterskiej
 • 11.11.2012r.– Święto Narodowe, po Mszy św. o 9.30 – uczniowie Szkoły Podstawowej w Niemcach prezentowali program patriotyczny pt ;”Ku wolności”. Kazania głosi i zbiera ofiary na budowę kościoła bł. Jana Pawła II w Lublinie, ks. proboszcz Grzegorz Trąbka, parafianin z Zalesia.
 • 2.11.2012r. – Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej.
 • 9.12.2012r. – Rozpoczęcie trzydniowych Rekolekcji Adwentowych. Prowadzenie – ks. Piotr Nowak z Lublina.
 • 31.12.2012r. – w 2012 r. w parafii Niemce – ochrzczonych- 82, zaślubionych- 37, zmarłych -56, bierzmowanych -67
 • 1.01.2013r. – Tradycyjnie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 5.01.1013r. – Zakończenie III Parafialnego Przeglądu Jasełek i Grup Kolędniczych. Laureaci wystąpili w niedzielę po Mszach św. w kościele w Niemcach.
 • 13.01.2013r. – Spotkanie opłatkowe grup parafialnych:Rady Duszpasterskiej, Oazy Rodzin, Akcji Katolickiej i Chóru.
 • 27.01.2013r. – Niedziela Powołaniowa-Siostry Dominikanki z Lublina dawały świadectwo o swoim powołaniu i pracy, oraz zbierały ofiary ma utrzymanie Domu Dziecka, który prowadzą na ul. Lawendowej.
 • 10.03.2013r. – Rozpoczęcie czterodniowych rekolekcji wielkopostnych. Prowadzenie ks. dr Piotr Kawałko – Dyrektor Diecezjalnego Wydawnictwa “Gaudium”. W czasie tych dni kolportaż księżek katolickich i zbiórka darów dla potrzebujących w parafii.
 • 27.03.2013r. – Wielka Środa godz. 18.00 – tradycyjnie Droga Krzyżowa po osiedlu Chmielno.
 • 14.04.2013r. – Zbiórka ofiar na budowę kościoła bł.Jana Pawła II w Lublinie – kazania głosi i zbiera ofiary ks. proboszcz Grzegorz Trąbka – rodak z Zalesia.
 • 16.05.2013r. – Ks. bp Artur Miziński 80 uczniom klas III gimnazjum udzielił sakramentu bierzmowania.
 • 19 i 26.05.2013r. – 88 dzieci klas II przystąpiło do I Komunii św.
 • 28.05.2013r. – Zakończenie remontu ogrodzenia posesji parafialnej prz przystanku autobusowym (było doszczętnie zniszczone i zdewastowane przez tu oczekujących)
 • 7.06.2013r. – Zakończenie prac przy odnawianiu i malowaniu ogrodzenia cmentarza grzebalnego.
 • 16.06.2013r. – Zbórka ofiar na budowę kościoła Miłosierdzia Bożego w Łucce. Kazania głosił i zbierał ofiary ks. proboszcz Krzysztof Krzyszczak.
 • 28.06.2013r. – W miesiącu czerwcu na cmentarzu zbudowane zostały dwa chodniki z kostki brukowej – 390 m2.
 • 29.06.2013r. – Doroczny odpust ku czci Św. Apostołółw Piotra i Pawła, kaznodzieja ks. prof. Bogusław Migut z KUL, sumista ks.kan. Mirosław Skałban ze Skrobowa.
 • 28.07.2013r. – Odpust ku czci św. Ignacego Loyoli, Sumista – ks. prałat Władysław Kowalik, kazania – ks. kan. Edward Kozakiewicz z Kurowa. XII Letni Kameralny Koncert ku czci bł. Jana Pawła II, wystąpili: Grażyna Barszczewska- aktorka, recytacja:poezje Jana Pawła II,Listy Matki Teresy, Przysięga Pawstańców Styczniowych, oraz Robert Grudzień- organy. Uroczystość 60- lecia kapłaństwa ks. kan. Franciszka Haładyja.
 • 1.09.2013r. – Dożynki parafialne, msza św. dziekczynna za tegoroczne zbiory.
 • 22.09.2013r. – Kazania głosi i zbiera ofiary na misje ks. Kazimierz Kwiatkowski z Madagaskaru.
 • 2.10.2013r. – Paweł Gawroński z Niemiec wstępuje do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 • 1.12.2013r. – Przed zbliżającym się Rokiem Jubileuszowym – 100- lecia naszej parafii dla każdej rodziny został ofiarowany kalendarz i program obchodu Jubileuszu, oraz Misji św.
 • 8.12.2013r. – Rozpoczęci trzydniowych Rekolekcji Adwentowych, przewodniczenie ks. lic. Marek Urban – wikariusz biskupi do spraw młodzieży.
 • 31.12.2013r. – W 2013 w parafii Niemce: chrzczonych- 72, zaślubionych- 16, zmarłych- 61, I Komunia św.-88, bierzmowanych- 80, rozdanych Komunii św.- 90 000
 • 1.01.2014r. – Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego – 100-lecia parafii, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
 • 4.01.2014r. – W Zespole Szkół w Niemcach odbył się IV Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych, laureaci wystąpili w niedzielę 5 stycznia o godz 9.30 w naszym kościele.
 • 5.01.2014r. – Spotkanie opłatkowe Rady Duszpasterskiej, Akcji Katokickiej, Oazy Rodzin i Chóru Parafialnego.
 • 19.01.2014r. – Z racji 100-lecia parafii ogłoszenie konkursu literackiego i plastycznego dla uczniów szkół w Niemcach pod tytułem “Piękno naszej świątyni i parafii”
 • 18.02.2014r. – Zostały zakupione dla scholi dwa profesjonalne, pojemnościowe mikrofony i mikser.
 • 9.03.2014r. – Z okazji 100-lecia parafii świątynia nasza została przyozdobiona na ścianach prezbiterium dwoma obrazami św. Ignacego Loyoli, są to prace malarskie Teresy Zembrzyckiej i Joanny Piekarczyk, przeznaczone jako dar, ramy wykonała firma rzeźbiarsko- pozłotnicza z Chodla. Poświęcenia dokonał jezuita O. Jan Noszczak z Lublina.
 • 23.03.2014r. – Zebranie Rady Duszpasterskiej.
 • 30.03.2014r. – Rozpoczęcie ośmiodniowych Misji św., prowadzenie ks. kan. Krzysztof Podstawka, wicekanclerz i rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej. Codziennie Msze św., nauki misyjne, a także nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu, nabożeństwo Drogi Krzyżowej po osiedlu Chmielno, pielgrzymka do katedry, dwudniowa spowiedź i adoracja relikwi bł. Jana Pawła II.
 • 27.04.2014r. – w Rzymie kanonizacja św. Jana Pawła II, w uroczystości brała też udział 40 osobowa pielgrzymka z Niemiec.
 • 20.05.2014r. – Ks. bp Józef Wróbel udzielił 72 uczniom III klas gimnazjum sakramentu bierzmowania.
 • 21.05.2014r. – Nocą przy osiedlu Chmielno z przydrożnej kapliczki wandale wynieśli statuę Matki Bożej sprofanowali i rozbili ją na chodniku. Podobny wandalizm miał miejsce 10 lat wcześniej przy tej kapliczce. W niedzielę 25 maja po Mszach Św. odprawiono nabożeństwo pokutne o nawrócenie wandali i mających nienawiść do Matki Bożej Niepokalanej.
 • 24.05.2014r. – Została zamontowana nowa brama do kościoła, parkingów i plebanii.
 • 1.06.2014r. – Poświęcenie nowego krzyża przydrożnego przy ul. Ignacego Budnego.
 • 14.06.2014r. – Zakończenie prac przy odnowieniu i malowaniu zewnętrznej elewacji kościoła, kruchty, jak również kapliczek wokół kościoła i parkanu.
 • 15.06.2014r. – Poświęcenie nowego baldachimu ufundowanego przez 19 Kółek Różańcowych naszej Parafii.
 • 23.06.2014r. – Nastąpiła zmiana wikariuszy, ks. Andrzej Koziej mianowany wikariuszem w Bełżycach, ks. Jarosław Siejko w par. Królowej Polski w Lublinie. Do naszej parafii zostali mianowani ks. Mariusz Szymaniak z Kiełczewic i ks. Andrzej Andruszak z Łopiennika.
 • 28.06.2014r. – godz. 18.00 – Msza św. na cmentarzu za wszystkich zmarłych parafian.
 • 29.06.2014r. – Uroczystość odpustowa ku czi św. Apostołów Piotra i Pawła.
 • Główne uroczystości 100- lecia utworzenia Parafii. Uroczystościom przewodniczy i celebruje uroczystą sumę Ks. Abp Stanisław Budzik- Metropolita Lubelski. Przed Mszą św. wykład dra Marka Łosia- ” Rodzina Budnych i Łosiów- fundatorzy kościoła w Niemcach”. godz. 14.00 – Festyn Rodzinny.
 • godz.20.00- XIII Letni Koncert Kameralny, wystąpili:Alicja Węgorzewska – mezzosopran, Zbigniew Zamachowski – aktor, Natalia Kozub – skrzypce, Piotr Wrona i Robert Grudzień.
 • Wydany został Album 100 -lecia Parafii- ‘Na większą chwałę Bożą’. / 500 egz./ oraz płytka DVD tego albumu
 • 27.07.2014r. – Uroczystość odpustowa- św. Ignacego Loyoli- Suma ks. bp Mieczysław Cisło. Kazania na pozostałych mszach św. ks. dr Krzysztof Podstawka – wicekanclerz Kurii.
 • 3.08.2014r. – Ks.prałat Ryszad Winiarski głosi kazania, po Mszy św. wiele osób nabyło tomiki jego poezji.
 • 17.08.2014r. – po każdej Mszy św. Siostry Dominikanki z Lublina prowadzą akcję powołaniową, mówią o pracy w Domu Dziecka, oraz zbierają ofiary na pomoc misjom, które prowadzą na Filipinach.
 • 14.09.2014r. – Dożynki wojewódzkie w Niemcach, Mszę św. dziękczynną za tegoroczne zbiory sprawował ks. bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Episkopatu Polski.
 • 5.10.2014r. – Tradycyjnie w pierwszą niedzielę października procesja rózańcowa wokół kościoła.
 • 24.10.2014r. – Zakończono zbiórkę ziemniaków i warzyw dla Seminarium Duchownego.
 • 7.12.2014r. – Rozpoczęcie trzydniowych Rekolekcji Adwentowych. Prowadzenie ks.Marcin Zarębski, rodak naszej parafii, pracujący w Italii diecezja Palestrina.
 • 31.12.2014r. – w 2014 roku: ochrzczonych- 72, zaślubionych – 23, zmarłych- 55, bierzmowanych- 72
 • 4.01.2015r. – Spotkanie opłatkowe na plebanii dla Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin i Chóru.
 • 15.03.2015r. – Rozpoczecie czterodniowych Rekolekcji Wielkopostnych, prowadzenie ks. lic. Paweł Bartoszewski – prefekt Seminarium Duchownego w Lublinie
 • 1.04.2015r. – Tradycyjnie w Wielką Środę Droga Krzyżowa na Osiedlu Chmielno.
 • 17.05; 24.05.2015r. – Dzieci klas trzecich/ 64 osoby/ w dwóch grupach przystapiły do I Komunii św. Dar ołtarza od rodziców: mikrofon bezprzewodowy i 2 ciboria.
 • 22.05.2015r. – uczniowie klas III Gimnazjum/ 69 osób/ otrzymały sakrament bierzmowania, sakramentu udzielił ks. Abp Stanisław Wielgus
 • 23.05.2015r. – Rozpoczęcie prac przy budowie Ogrodu Różańcowego; niwelowanie terenu fadromą, sadzenie drzewek i krzewów, budowa 5 kapliczek, / I część Różańca św. – Tajemnice Radosne/, układanie chodnika, sianie trawy i sadzenie kwiatów.
 • 14.06.2015r. – spotkanie przy ognisku Oazy Rodzin/ trzy kręgi/ i chóru parafialnego.
 • 29.06.2015r. – Doroczny odpust ku czci św. Ap Piotra i Pawła. Sumista ks.dr Grzegorz Trąbka prob. par. św.Jana Pawła II w Lublinie, rodak z Zalesia. Kazania- ks. lic. Grzegorz Bogdański – prefekt Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 2.08.2015r. – Uroczystość odpustowa ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumista ks. lic. Andrzej Kołodziejski – wikariusz z archikatedry. Słowo Boże – ks. lic. Grzegorz Zadrożny – dyrektor ekonomiczny Seminarium Duchownego w Lublinie, rodak z Niemiec.
 • godz.17.00 – XIV Letni Koncert Kameralny wystąpił znany Zespół ” Guadalupe” – “Uwielbienie z Maryją” Po godzinnym programie modlitewnym, uświetnili Mszę św. odpustową, oraz wzieli udział w procesji eucharystycznej. Na koniec po śpiewie pieśni meksykanskich uczestnicy uroczystosci nagrodzili długimi brawami artystów z Lublina.
 • 23.08.2015r. – ks. Stanisław Galant – misjonarz z Brazylii/ pracuje tam już 30 lat/- głosił całą niedzielę kazania i zachęcał do modlitwy o nowe powołania misyjne.
 • 6.09.2015r. – Msza św.dziękczynna za tegoroczne zbiory – dożynki parafialne.
 • 10.09.2015r. – zakończenie prac przy budowie Ogrodu Różańcowego.
 • 13.09.2015r. – Pierwsze nabożeńswo Fatimskie. Poświęcenia figury Matki Bożej, kapliczek i Ogrodu Różańcowego dokonał i prowadził nabożeństwo ks. dr Krzysztof Kwiatkowski – kanclerz Kurii Metopolitalnej.
 • 15.09.2015r. – w ramach Pomocy Kościołowi w Potrzebie zorganizowano zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Dochód z tej zbiórki przeznaczony na realizowanie projektów prowadzonych przez polskich misjonarzy przy budowie kolejnych studni , szkoł, szpitali i kaplic.
 • 20.10.2015r. – zakonczenie zbiórki ziemniaków i warzyw dla Seminarium Duchownego.
 • 6.12.2015r. – Rozpoczęcie trzydniowych Rekolekcji Adwentowych. Prowadzenie ks. kan. Roman Skowron – proboszcz par. św. Trójcy w Krasnymstawie.
 • 21.12.2015r. – Zakończenie prac przy wymianie rynien poziomych i pionowych na budynku organistówki i sal katechetycznych.
 • 31.12.2015r. – w roku 2015: ochrzczonych – 67, zaślubionych – 27, zmarłych – 44, bierzmowanych- 69
 • 1.01.2016r. – Tradycyjnie trwa całodzienna adoracja Najświętrzego Sakramentu. Polecamy Chrystusowi Eucharystycznemu i Świętej Bożej Rodzicielce przyszły los naszej Ojczyzny, Parafii i rodzin.
 • 3.01.2016r. – Po Mszy św. o godz. 9.30 – koncert kolęd Szkolnej Orkiestry w Niemcach.
 • 15.01.2016r. – VI Parafialny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych. Wystąpiło 18 zespołów z diecezji. Laureaci prezentowali się w niedzielę 17.01 w naszym kościele.
 • 17.01.2016r. – Po Mszy św. o godz. 18.00 – spotkanie opłatkowe dla Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin i chóru.
 • 6.03.2016r. – Rozpoczęcie czterodniowych Rekolekcji Wielkopostnych. Prowadzenie O. Tadeusz Topolski kapucyn z Lubartowa.
 • 10.04.2016r. – Nasza parafianka Iwona Korszeń ze Stacji wstąpiła do zakonu Klarysek w Hajnówce.
 • 25.04.2016r. – Rozpoczęto remont plebanii.
 • 26.04.2016r. – W Ogrodzie Różańcowym zasadzono 140 krzewów ozdobnych.
 • 13.05.2016r. – Kolejne Nabożeństwo Fatimskie i procesja w Ogrodzie Różańcowym.
 • 15.05 i 22.05.2016r. – Uroczystość I Komunii św.dla dzieci klas III – na Mszach św. o godz 9.15. / 69 osób/
 • 5.06.2016r. – Na Mszy św. o godz. 15.00 – uroczystość Rocznicy I Komunii św. dla dzieci klas IV.
 • 20.06.2016r. – Rozpoczęcie prac przy renowacji i malowaniu kaplicy na cmentarzu. Zakończenie malowania lamperii w kościele.
 • 26.06.2016r. – Po Mszy św o godz. 18.00- spotkanie przy ognisku trzech kręgów Oazy Rodzin.
 • 29.06.2016r. – Uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Suma godz. 18.00- celebrans – ks. kan Andrzej Majchrzak – Chełm, kazania – ks. dr Andrzej Oleszko – dyr. Domu Księży Emerytów w Lublinie.
 • 9.07.2016r. – Rozpoczęcie na cmentarzu prac przy budowie nowych śmietników.
 • 31.07.2016r. – Świeto parafialne – odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Kazania ks. dr Krzysztof Podstawka – rzecznik Prasowy Kurii Metropolitalnej. Sumista ks. dziekan Piotr Stanczak z Lubartowa.
 • 13.08.2016r. – godz. 19.00 – kolejne Nabożeństwo Fatimskie, Msza św. wotywna, procesja z figurą Matki Bożej w Ogrodzie Różancowym, rozważanie Tajemnic Radosnych, Apel Jasnogórski.
 • 4.09.2016r. – Dożynki parafialne – o godz. 11.30 parafia nasza dziękowała Bogu za tegoroczne zbiory. Wieńce z dorodnych kłosów zbóż, w tym roku niezwykle artystycznie i przepięknie uwiły parafianki z Niemiec, Zalesia, Woli Niemieckiej i Rudki. Po Mszy św. dzielono się chlebem z nowej mąki.
 • 25.09.2016r. – po Mszy św. o godz. 11.30 – zebranie Rady Duszpasterskiej
 • 2.10.2016r. – tradycyjnie w pierwszą niedzielę października po sumie procesja Różancowa wokół kościoła z rozważaniem Tajemic Chwalebnych.
 • 9.10.2016r. – Dzięń Papieski – po mszach św. ucałowanie relikwi św. Jana Pawła II i zbiórka ofiar do puszek na Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia.
 • 10.11.2016r. – Rozpoczęcie czterodniowych Rekolekcji Ewangelizacyjnych “Źródło”. Prowadzenie ks. Piotr Iracki z grupą świeckich. Do każdego domu zostały dostarczone zaproszenia duszpasterzy.
 • 13.11.2016r. – o godz. 19.30 – powitanie Krzyża św. z relikwiami, codziennie przez tydzień Msza św. wieczorowa i adoracja Krzyża św. przez poszczególne miejscowości i ulice.
 • 19.11.2016r. – godz. 17.00 – Msza św. pod przewodnictwem ks. bp prof. Józefa Wróbla, ktory udzielił 132 uczniom III klas Gimnazjium sakramentu bierzmowania i pożegnanie Krzyża św.
 • 16.12.2016r. – Dzięń spowiedzi adwentowej.
 • 31.12.2016r. – W roku 2016: ochrzczonych – 74, zaślubionych – 29, zmarłych – 65, bierzmowanych – 132, I Komunia św. – 69, udzielonych Komunii św. 103 000
 • 1.01.2017r. – Tradycyjnie trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Polecamy Chrystusowi Eucharystycznemu i Świętej Bożej Rodzicielce przyszły los naszej Ojczyzny, Parafii i rodzin.
 • 5.01.2017r. – W Zespole Szkół w Niemcach Akcja Katolicka zorganizowała VII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Koledniczych. Brało udział 16 zespołów . Laureaci wystąpili w kościele w Niemcach 8 stycznia po Mszy św. o godz. 15.00.
 • 6.01.2017r. – W Uroczystość Objawienia Pańskiego gościlismy w naszym kościele Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie “Jawor”. Zespół powstał 57 lat temu. Nazywany jest lubelskim Mazowszem. Koncertował na wszystkich kontynentach, ostatnio wrócił z sukcesami z Włoch i Meksyku. Na Mszy św. o godz. 9.30 uświetnił liturgię, a następnie wystąpił z półgodzinnym koncertem kolęd i pastorałek, było też wspólne kolędowanie. Występ nagrodzono długimi gromkimi brawami.
 • 8.01.2017r. – W niedzielę o godz.18.00 tradycyjnie odbyło się na plebanii spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Oazy Rodzin i chóru. Była wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem, życzenia i plany na nowy rok pracy duszpasterskiej.
 • 18.01.2017r. – Spotkanie opłatkowe dla Kółek Różańcowych.
 • 19.02.2017r. – o godz. 9.30 została odprawiona Msza św. w intencji śp + Ignacego Budnego w 100 rocz. śmierci. Rodzina Budnych była fudatorem świątyni w Niemcach, oraz tworzyli wszechstronny rozwój Niemiec i okolic.
 • 26.02.2017r. – Rozpoczęcie czterodniowych Rekolekcji Wielkopostnych. Prowadzenie ks. Robert Muszyński – odpowiedzialny za TV Lectio Divina na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.
 • 6.05.2017r. – Alumn Paweł Gawroński nasz rodak przyjął z rąk ks. bpa Józefa Wróbla w Lublinie święcenia diakonatu.
 • 14.05 i 21.05.2017r. – Uroczystość I Komunii św.
 • 29.05.2017r. – Rozpoczęcie układanie kostki wokół kościoła na powierzchi odwodnienia.
 • 29.06.2017r. – Doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Ap. Piotra i Pawła. Liturgii przewodniczył ks. bp. Ryszard Karpiński.Po Mszy św. grupy parafialne złożyły życzenia ks. Proboszczowi Krzysztofowi Galewskiemu z racji 45 rocz. święceń kapłańskich i 25 rocz. pracy duszpasterskiej w Niemcach. Procesję Eucharystyczną prowadził ks. dr Paweł Bartoszewski – prefakt Seminarium Duchownego. Mszę św. uświetnił znany w Polsce Zespół “Guadalupe”. Pół godziny wcześniej Zespół prowadził adorację “Uwielbienie z Maryją”.
 • 30.07.2017r. – Odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumę odpustową celebrował i głosił kazania O. Henryk Cieniuch kapucyn z Lublina.
 • 8.10.2017r. – Parafia ofiarowała niedzielną tacę na budowę kościoła w Skrobowie. Ks. prob. kan. Mirosław Skałban głosił kazania i zbierał ofiary na budowę.
 • 19.11.2017r. – Kolejna pomoc dodatkowa dla budującego się kościoła w sąsiedniej Łucce. Ks prob. Krzysztof Krzyszczak przez całą niedzielę głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na tacę z przeznaczeniem na budowę kościoła.
 • 10.12.2017r. – Kanoniczna wizytacja ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Powitanie o godz. 7.00, Msza św. sprawozdanie ks. Proboszcza. Następnie wspólna modlitwa brewiarzowa z obecnymi kapłanami, o godz. 9.30 i 11.30 ks. Metropolita celebrował Msze św., następnie odwiedził chorych i spotkał się z Radą Duszpasterską.
 • Niedziela wizytacji biskupiej była również dniem rozpoczęcia Rekolekcji Adwentowych, które w tym roku przeprowadził ks. lic. Grzegorz Bogdański – prefekt Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 31.12.2017r. – w roku 2017 – ochrzczonych – 64, zaślubionych 25, zmarłych – 63, I Komunia św. – 75, Komunii św. – 105 tys.
 • 7.01.2018r. – Mszę św.o godz 9.30 uświetniła orkiestra dęta ze Szkoły w Niemcach. Po Mszy św. wszyscy pozostali, by wysłuchać półgodzinnego koncertu kolęd pod dyr. Dominika Pytki.
 • Przez całą niedzielę kazania głosił i zbierał ofiary na rozbudowę kościoła ks. Paweł Staniaszek z par. Pierwomaisk koło Odessy.
 • 8.01.2018r. – W Szkole w Niemcach odbył się VIII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych. Wystąpiło 20 zespołów, laureaci wystawili Jasełka 14 stycznia w kosciele w Niemcach.
 • 14.01.2018r. – Tradycyjne spotkanie opłatkowe na plebanii grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katoliciej, Oazy Rodzin i chóru parafialnego.
 • 21.01.2018r. – Od 3 maja 1997r. działa owocnie i nieprzerwnie Akcja Katolicka w naszej parafii, do wspólnoty tej należy 18 osób, prezesem przez ostatnie trzy kadencje jest katecheta Tadeusz Nowak. AK organizuje kolonie letnie i zimowe dla dzieci, pielgrzymki do wielu sanktuariów, organizuje Przegląg Jasełek i Grup Koledniczych, Konkursy Szopek, wydaje “Ignacjański Szlak”, oraz każdego roku prowadzi wiele akcji charytatywnych. 5 stycznia br. Zarząd Główny Akcji Katolickiej przyznał nagrodę roku 2017 za całokształt pracy AK naszej parafii. Gratulujemy wszystkim członkom i prezesowi.
 • 11.02.2018r. – Przez całą niedzielę głosił kazania i zbierał ofiary na tacę nasz rodak ks. proboszcz dr Grzegorz Trąbka na rozbudowę kościoła św. Jana Pawła II w Lublinie.
 • 11.03.2018r. – Rozpoczęcie czterodniowych Rekolekcji Wielkopostnych. Prowadził je dawny wikariusz w Niemcach ks. Marcin Rola.
 • 8.04.2018r. – Iwona Korszeń ze Stacji w klasztorze Klarysek w Hajnówce złożyła pierwsze śluby zakonne i przybrała imię Maria, Małgorzata od Serca Bożego. We Włoszek jest postulantką Dominika Bieniarz z Niemiec i przygotowyje sie do ślubów zakonnych.
 • 7.05.2018r. – Zostały odnowione w naszym kościele wszystkie lichtarze i krzyże mosiężne, dokonał tego w darze p. Janusz Stachura z Niemiec.
 • 13 i 20. 05.2018r. – Uroczystość I Komunii św. w dwóch grupach, Msze św. o godz.9.30, 5 klas, 110 dzieci.
 • 26.05.2018r. – W Archikatedrze Lubelskiej Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik udzielił 6 diakonom święceń prezbiteratu, wśród nich naszemu parafianinowi ks. Pawłowi Gawrońskiemu z Niemiec.
 • 27.05.2018r. – o godz. 11.30 sprawował Mszę św. Prymicyjną w swojej parafii.
 • 28.05.2018r. – Zakończenie prac przy budowie czwartego parkingu przy naszym kościele, oraz zbudowanie garażu dla nowego proboszcza.
 • 20.06.2018r. – Dekretem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika nastąpiła zmiana na stanowiski proboszcza w Niemcach. Ks. kan. Krzysztof Galewski przeszedł w stan emerytalny, nowym proboszczem został mianowany ks. dr kan. Mirosław Skałban, dotychczasowy proboszcz w Skrobowie. Życzymy mu wielu sukcesów i owocnej pracy w nowej parafii.
 • Zmiana wikariusza: po 4 letniej pracy w Niemcach ks. Andrzej Andruszak został przeniesiony do parafii pw. Świętego Krzyża w Lublinie. Nowym wikariuszem został ks. Paweł Serewa pochodzący z parafii w Markuszowie.
 • 28.06.2018r. – godz. 18.00 – Msza św. sprawowana na cmentarzu w intencji wszystkich zmarłych parafian.
 • 29.06.2018r. – Doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Apostołów Piotra i Pawła. Kazania głosił ks. Marcin Grzesiak z-ca dyrektora CARITAS Archidiecezji Lubelskiej. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski. Uroczystość ta była połączona z wprowadzeniem na urząd proboszcza ks. kan. Mirosława Skałbana.
 • 22 i 29. 07.2018r. –przed kościołem prowadzony był kiermasz książki religijnej.
 • 29.07.2018r. – Odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył oraz słowo Boże wygłosił ks. prof. Andrzej Rogalski – pracownik naukowy PWSTE w Jarosławiu.
 • 2.09.2018r. – Dożynki parafialne – w czasie Mszy św. o godz. 11.30 – nasza parafia dziękowała Bogu za tegoroczne zbiory. Wieńce dożynkowe przygotowały nasze parafianki z Niemiec, Zalesia, Woli Niemieckiej i Rudki Kozłowieckiej. Po Mszy św. tradycyjnie dzielono się chlebem z nowej mąki.
 • 16.09.2018r. – o godz. 11.30 została odprawiona Msza św. z okazji 100 rocznicy powstania OSP Niemce.
 • 7.10.2018r. – tradycyjnie w I niedzielę października, po Mszy św. o godz. 11.30 odbyła się procesja różańcowa wokół kościoła. Mszy św. oraz procesji przewodniczył ks. Michał Grupa – Student Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego.
 • 14.10.2018r. –podczas Mszy św. o godz. 9.30 siedmiu kandydatów na ministrantów złożyło swoje przyrzeczenia ministranckie. Na znak przyjęcia do grona Liturgicznej Służby Ołtarza kandydaci otrzymali odpowiedni strój liturgiczny.
 • 29.10.2018r. – ks. bp Józef Wróbel w czasie Mszy św. o godz. 17.00 udzielił sakramentu bierzmowania 197 osobom.
 • 10.2018r. – założenia nowego nagłośnienia na cmentarzu.
 • 9.12.2018r. – Rozpoczęcie trzydniowych Rekolekcji Adwentowych. Prowadził je ks. prof. Andrzej Rogalski – pracownik naukowy PWSTE w Jarosławiu.
 • 16.12.2018r. – Gościliśmy w naszej parafii ks. kan. Andrzeja Sternika – Kustosza Sanktuarium Matki Bożej na Górze Chełmskiej, który przez całą niedzielę głosił kazania i zbierał ofiary na kontynuowanie prac renowacyjnych przy Sanktuarium.
 • 31.12.2018r. – w roku 2018 – ochrzczonych – 62, zaślubionych 28, zmarłych – 74, I Komunia św. – 110, Bierzmowanych – 197, Komunii św. – 97 tys.
 • 1.01.2019r. – Tradycyjna całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Polecamy Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie i Świętej Bożej Rodzicielce los naszej Ojczyzny, Parafii i rodzin.
 • 6.01.2019r. –W czasie Mszy św.o godz 9.30 gościliśmy w naszym kościele Gminną Orkiestrę, która przygotowała oprawę muzyczną liturgii. Po zakończonej Eucharystii parafianie mogli wysłuchać koncertu kolęd w ich wykonaniu. Wierni nagrodzili muzyków gromkimi brawami.
 • 9.01.2019r. – W Szkole Podstawowej w Niemcach odbył się IX Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych. W konkursie wzięło udział 10 zespołów.
 • 13.01.2019r. – W uroczystość Chrztu Pańskiego gościliśmy w naszej parafii Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”, który wykonał śpiew kolęd w czasie mszy świętych o godz. 9.30 i 11.30. Po skończonych mszach, parafianie mogli wysłuchać koncertu tradycyjnych utworów bożonarodzeniowych w wykonaniu naszych gości.
 • Po Mszy św. o godz. 15.00 dzieci i młodzież należące do Oazy zaprezentowały nam Jasełka.
 • 20.01.2019r. – Po Mszy św. o godz. 15.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Niemcach przedstawiły Jasełka.
 • 27.01.2019r. – Ksiądz Proboszcz otrzymał dekret Arcybiskupa Stanisława Budzika mianujący go Kościelnym Asystentem Akcji Katolickiej w parafii św. Ignacego Loyoli w Niemcach. Ks. Proboszczowi gratulujemy i życzymy wielu łask.
 • Po Mszy św. o godz. 17.00 na plebanii odbyło się spotkanie opłatkowe grup parafialnych: Rady Duszpasterskiej, Akcji Katoliciej, Oazy Rodzin i chóru parafialnego.
 • Na Mszach św. o godz. 8.00, 9.30 i 11.30 gościliśmy w parafii Dzieci i Młodzież wraz z opiekunami ze Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo z Lublina, którzy wykonywali śpiew kolęd, zaś po mszach przed kościołem prezentowali nam własnoręcznie wykonane prace i zbierali ofiary do puszek na zakup urządzenia do nauki chodzenia zwanego Lokomat oraz budowę Ośrodka Opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
 • 11.02 – 15.02.2019r. –w Salce Katechetycznej odbywały się zajęcia integracyjne dla dzieci, w wymiarze 3 godzin dziennie. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci.
 • 31.03 – 03.04.2019r. – Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. Michał Grupa – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 • 7.04.2019r. – W czasie Mszy św. o godz 9.30 gościliśmy w naszym kościele Chór Męski “Bas Canto”, który przygotował oprawę muzyczną liturgii. Po zakończonej Eucharystii Chór wykonał dla nas koncert Pieśni Wielkopostnych i Pasyjnych.
 • 1704.2019r. – Tradycyjnie w Wielką Środę Droga Krzyżowa na Osiedlu Chmielno.
 • 12.05.2019r. – Uroczystość I Komunii św.– 25 dzieci.
 • 25.05.2019r. – Schola dziecięca zajęła III miejsce podczas XXIV Festiwalu Pieśni Maryjnej “Ave Maria” w Garbowie – Cukrowni.
 • 9.06.2019r. – Uroczystość rocznicy I Komunii św.
 • 21.06.2019r. – Nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza, ks. Mariusz Szymaniak został mianowany wikariuszem w Kurowie. Na jego miejsce ks. Arcybiskup mianował wikariuszem ks. Pawła Zawadę, dotychczasowego wikariusza w Sernikach.
 • 29.06.2019r. – Doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Ap. Piotra i Pawła. Liturgii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Ksiądz Profesor Tadeusz Stolz. W czasie Mszy św. o godz. 9.30 nastąpiło pożegnanie dotychczasowego wikariusza ks. Mariusza Szymaniaka oraz powitanie nowego – ks. Pawła Zawadę.
 • 28.07.2019r. – Odpust ku czci św. Ignacego Loyoli. Sumę odpustową o godz. 11.30 celebrował i Słowo Boże wygłosił Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik. Sumę odpustową poprzedziło uroczyste wprowadzenie do świątyni relikwii św. Ignacego.
 • 4.08.2019r.– gościliśmy w parafii ks. Pawła Wierzchonia posługującego w Mikołajewie na Ukrainie. Ks. Paweł głosił kazania oraz po Mszach zbierał ofiary na budowę kościoła.
 • 1.09.2019r. – Dożynki parafialne – w czasie Mszy św. o godz. 11.30 – dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory. Wieńce dożynkowe przygotowały nasze parafianki z Niemiec, Zalesia i Woli Niemieckiej. Po Mszy św. tradycyjnie dzielono się chlebem.
 • 14.09.2019r. – rajd rowerowy dla ministrantów.
 • 22.09.2019r. – gościliśmy w parafii ks. kan. Bogdana Zagórskiego – proboszcza parafii św. Jana Kantego w Lublinie, który przez cały dzień głosił kazania oraz zbierał do puszki ofiary na budowę kościoła.
 • 6.10.2019r. – tradycyjnie w I niedzielę października, po Mszy św. o godz. 11.30 odbyła się procesja różańcowa wokół naszego kościoła. Mszy św. oraz procesji przewodniczył ks. Michał Grupa – Student Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego.
 • 12.10.2019r. – Msza Święta pogrzebowa w intencji Starszego Wachmistrza Witolda Wyrzykowskiego z II Pułku ułanów, zamordowanego przez Gestapo w 1943 roku. Jego pochówek odbył się potajemnie przed 76 laty na naszym cmentarzu parafialnym.
 • 19.10.2019r. – uroczysta Msza Św. z okazji 20-lecia istnienia oazy dziecięco-młodzieżowej w naszej parafii.
 • 20.10.2019r. – gościliśmy w parafii ks. kan. Krzysztofa Krzyszczaka – proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego w Łucce, który przez cały dzień głosił Słowo Boże i zbierał ofiary na budowę kościoła.
 • Na Mszy św. o godz. 15.00 czterech kandydatów na ministrantów złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia ministrnackie.
 • 22.10.2019r. –konkurs papieski w Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej.
 • 11.11.2019r. – Schola dziecięca zdobyła wyróżnienie podczas XXX Festiwalu Piosenki Religijnej w Markuszowie.
 • 24.11.2019r. – Święto Patronalne Akcji Katolickiej.
 • 01.12.2019r. – gościliśmy w parafii ks. dr Waldemara Głuśca – Prefekta Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • 08. – 10.12.2019r. – Rekolekcje Adwentowe. Prowadził je ks. kan. Gustaw Sikora – proboszcz parafii w Leszkowicach.
 • 29.06.2020r. – Doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Ap. Piotra i Pawła. Liturgii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Ksiądz Michał Grupa.
 • 30.06.2020r. – Ks. bp Mieczysław Cisło w czasie Mszy Świętej o godzinie 17:00 udzielił sakramentu bierzmowania 68 osobom.
 • 01.09.2020r. – nowy porządek Mszy Świętych: 7:30, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00. W dni powszednie Msze Święte o godz.: 7:30 i 18:00.
 • 06. – 08.12.2020r. – Rekolekcje Adwentowe. Prowadził je ks. Michał Grupa – student Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie.
 • 30.07.2021 – Koncert organowy w wykonaniu Stanisława Maryjewskiego (organista Archikatedry Lubelskiej, członek Komisji ds. Muzyki Kościelnej oraz wykładowca Studium Organistowskiego w Lublinie i w Kielcach). Koncert wpisany był w obchody Triduum Ignacjańskiego przygotowującego do uroczystości odpustowych.
 • 16.05.2022 – ks. bp Józef Wróbel udzielił sakramentu bierzmowania 79 młodym osobom z naszej parafii.
 • 29.06.2022r. – Doroczna uroczystość odpustowa ku czci św. Ap. Piotra i Pawła. W czasie Mszy św. o godz. 9.00 nastąpiło pożegnanie dotychczasowego wikariusza ks. Pawła Serewę oraz powitanie nowego – ks. Wojciecha Derlukiewicza.
 • 11.09.2022 – Ks. bp Józef Wróbel przeprowadził wizytację kanoniczną w naszej parafii.
 • 17.09.2022 – Dzieci i młodzież uczcili św. Stanisława Kostkę biorąc udział w dziecięco-młodzieżowym festynie parafialnym.
 • 4-6.12.2022 – Przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe, które poprowadził nam ks. Piotr Nowak – Asystent KSM Diecezji Gnieźniejskiej.
 • 6.01.2023 – Pierwszy raz Orszak Trzech Króli zawitał do Niemiec.
 • 16.01.2023 – Przybył do nas ks. Krzysztof Krzaczek wraz z młodzieżą z KSM i dzielili się swoim świadectwem zaangażowania we wspólnoty młodzieżowe.
  Wieczorem odbyło się spotkanie integracyjne dla rodzącego się w naszej parafii Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
 • 17-19.03.2023 – Rekolekcje Wielkopostne wygłosił dla nas ks. Józef Maciąg.
 • 9.06.2023 – ks. bp Józef Wróbel udzielił sakramentu bierzmowania 122 młodym osobom z naszej parafii.
 • 29.06,2023 – Uroczystości odpustowe ku czci apostołów Piotra i Pawła – Kaznodzieją i Sumistą odpustowym był ks. Adam Pendel – prefekt Seminarium Duchownego w Lublinie.
 • Nastąpiła zmiana na stanowisku wikariusza, za ks. Wojciecha Derlukiewicza ks. Arcybiskup mianował wikariuszem ks. Michała Znoja, dotychczasowego wikariusza w Czemiernikach.
 • 30.07.2023 – Podczas dorocznej uroczystości odpustowej ku czci św. Ignacego z Loyoli uroczyście przywitaliśmy naszego nowego wikariusza – ks. Michała Znoja.