Wspólnoty

“Jezus mieszka zwłaszcza w waszych parafiach, we wspólnotach, w których żyjecie, w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, do których należycie, jak również we wszelkich współczesnych zrzeszeniach apostolskich, które są na służbie nowej ewangelizacji.”

/Jan Paweł II, 1997/

 Grupy formacyjne

 Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w działalność grup formacyjnych znajdujących się w naszej parafii:

Szczegóły i więcej informacji u duszpasterzy

DLA DZIECIDLA MŁODZIEŻYDLA DOROSŁYCH

1. Oaza Dzieci Bożych
1. Oaza Młodzieżowa1. Oaza Rodzin – Kościół Domowy

2. Schola dziecięca
2. Schola młodzieżowa2. Chór Parafialny

3. Ministranci
3. Lektorzy3. Akcja Katolicka

4. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego
4. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego4. Kółka Różańcowe

5. Koło Misyjne
5. Szkolny Klub Wolontariatu5. Zespół Charytatywny

6. Szkolne Koło Caritas
6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży6. Róże Rodziców

7. Koło Przyjaciół Radia Maryja
8. Krąg biblijny