Rekolekcje i misje

Rekolekcje Adwentowe trwają 3 dni i rozpoczynają się w II Niedzielę Adwentu.
Rekolekcje Wielkopostne trwają 3 dni i rozpoczynają się w IV Niedzielę Wielkiego Postu


Prowadzący:

 1. Wielki Post – 1992 – ks. mgr Edward Kozakiewicz – wikariusz katedralny w Lublinie
 2. Adwent – 1992 – ks. dr Stanisław Dubiel – Kuria Diecezjalna Lublin
 3. Wielki Post – 1993 – ks. Leszek Berezecki – wikariusz katedralny w Lublinie
 4. Adwent – 1993 – ks. Wojciech Hałys – Tarło
 5. Wielki Post – 1994 – ks. Karol Serkis – Mełgiew
 6. Adwent – 1994 – ks. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
 7. Wielki Post – 1995 – ks. kan. Tadeusz Józefczak – Bystrzyca
 8. Adwent – 1995 – ks. Krzysztof Ligocki – Pliszczyn
 9. Wielki Post – 1996 – ks. mgr Andrzej Bubicz – student KUL
 10. Adwent –1996 – ks. mgr Mieczysław Puzewicz – Moderator KSM-u
 11. Wielki Post – 1997 – ks. Jan Domański – Lublin
 12. Adwent – 1997 – ks. lic. Janusz Stępniak – KUL
 13. Wielki Post – 1998 – ks. lic. Leszek Pankowski – Lwów
 14. Adwent – 1998 – ks. lic. Janusz Stefanek – Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego w Lublinie
 15. Wielki Post – 1999 – ks. mgr Wojciech Szlachetka – Lublin
 16. Adwent – 1999 – ks. lic. Jan Brodziak – Ostrówek
 17. Misje Jubileuszowe – 2000 – ks. kan. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
 18. Adwent – 2000 – ks. dr Piotr Petryk – Jawidz
 19. Wielki Post – 2001 – ks. Jarosław Orkiszewski – dyr. ekonom. Seminarium Duchownego w Lublinie
 20. Adwent 2001 – ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta – Lublin
 21. Wielki Post – 2002 – ks. dr Andrzej Krasowski – Ojciec Duchowny – Seminarium Duchowne w Lublinie
 22. Adwent –2002 – ks. lic. Andrzej Bubicz – Lublin
 23. Wielki Post – 2003 – ks. Andrzej Sternik – Dąbrowica
 24. Adwent –2003 – ks. mgr Krzysztof Podstawka – duszpasterz Służby Zdrowia
 25. Wielki Post – 2004 – ks. lic. Andrzej Kołodziejski – Lublin
 26. Adwent – 2004 – ks. lic. Bogdan Zagórski – kapelan Policji
 27. Wielki Post – 2005 – ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta – Lublin
 28. Misje św. – 2005 – O. Jarosław Obroślak – paulin
 29. Adwent – 2005 – ks. dr Krzysztof Grzesiak – Przew. Komisji Organistowskiej
 30. Wielki Post –2006 – ks. kan. Roman Skowron – Krasnystaw
 31. Adwent – 2006 – ks. prob. Piotr Patyk – Borowica
 32. Wielki Post – 2007 – ks. dr Wojciech Pęcherzewski – Lublin
 33. Adwent – 2007 – ks. kan. Mirosław Ładniak – dyr. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
 34. Wielki Post – 2008 – ks. prał. Stanisław Sieczka – Kuria Diecezjalna – Lublin
 35. Adwent –2008 – ks. lic. Wojciech Iwanicki – Radio Er
 36. Wielki Post – 2009 –ks. dr Marek Szymański – Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
 37. Adwent – 2009 – ks.prof. Marian Stypulak – KUL
 38. Wielki Post – 2010 – ks. prob. Mariusz Nakonieczny – Lublin
 39. Adwent – 2010 – ks. prob. Krzysztof Krzyszczak – Łucka
 40. Wielki Post – 2011 – ks. lic. Krzysztof Gałan – Kuria Diecezjalna – Lublin
 41. Adwent – 2011– ks. dr Maciej Hułas – KUL
 42. Wielki Post – 2012 – ks. kan. Jan Domański – Konopnica
 43. Adwent – 2012 – ks. prob. Piotr Nowak – Lublin
 44. Wielki Post – 2013 – ks. kan. Piotr Kawałko – dyr. Wydawnictwa “Gaudium”
 45. Adwent – 2013 – ks. Marek Urban – wikariusz biskupi do spraw młodzieży
 46. Misje św. – 2014 – ks. dr kan. Krzysztof Podstawka – Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej
 47. Adwent – 2014 – ks. Marcin Zarębski – diecezja Palestrina – Italia
 48. Wielki Post –2015 – ks. lic. Paweł Bartoszewski – Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 49. Adwent – 2015 – ks. kan. Roman Skowron – proboszcz par. św. Trójcy w Krasnymstawie
 50. Wielki Post – 2016 – O. Tadeusz Topolski OFMCap z Lubartowa
 51. Rekolekcje Ewangelizacyjne “Źródło” – ks. Piotr Iracki z grupą świeckich ewangelizatorów
 52. Wielki Post – 2017 – ks. Robert Muszyński – prowadzący rozważania Lectio Divina na stronie interentowej Archidiecezji Lubelskiej
 53. Adwent – 2017 – ks. lic. Grzegorz Bogdański – Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
 54. Wielki Post – 2018 – ks. mgr Marcin Rola – Chełm, były wikariusz w Niemcach
 55. Adwent – 2018 – ks. prof. Andrzej Rogalski – pracownik naukowy PWSTE w Jarosławiu
 56. Wielki Post – 2019 – ks. Michał Grupa – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 57. Adwent – 2019 – ks. kan. Gustaw Sikora – Proboszcz parafii w Leszkowicach
 58. Wielki Post – 2020 – Rekolekcje nie odbyły się z powodu epidemii koronawirusa.
 59. Adwent – 2020 – ks. Michał Grupa – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 60. Wielki Post – 2021 – ks. Jakub Kapelak – kapelan Prymasa Polski
 61. Adwent – 2021 – ks. Andrzej Nowicki – ojciec duchowny Seminarium Duchownego w Gnieźnie
 62. Wielki Post – 2022 – ks. Dariusz Sobczak – Dyrektor Chóru Prymasowskiego
 63. Adwent – 2022 – ks. Piotr Nowak – Asystent KSM Diecezji Gnieźniejskiej
 64. Wielki Post 2023 – ks. Józef Maciąg – Rektor kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Lublinie
 65. Adwent 2023 – ks. dr Krzysztof Gałan – Dyrektor wydziału ds. Wychowania Katolickiego w diecezji Lubelskiej