OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (22.03.2020)

Drodzy Parafianie!
Mamy w Polsce stan epidemii, dlatego dalej Was prosimy aby zastosować się bezwzględnie do wszystkich zaleceń i postanowień podjętych dla naszego dobra, bezpieczeństwa i zdrowia oraz życia. Zostajemy w swoich domach i rodzinach łącząc się duchowo w niedzielnej modlitwie przez środki społecznego przekazu. Codziennie o godzinie 15:00 odmawiajmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W domu śpiewajmy Gorzkie Żale, odprawiajmy Drogę Krzyżową. Te nabożeństwa są w czasie Wielkiego Postu naszą wspólną modlitwą do Boga o Jego Miłosierdzie dla nas i całego świata. Stosujmy się w sprawach praktyk religijnych do wskazań Komisji Episkopatu Polski. Bracia i Siostry, od naszego zdyscyplinowania i całkowitego przestrzegania poleceń podjętych przez władzę zależy nasze życie i zdrowie. Niech ufna modlitwa zanoszona do Boga przez orędownictwo Matki Bożej i Wszystkich Świętych Kościoła będzie dla nas ratunkiem i nadzieją.
Przypominamy, że odwołane są Rekolekcje Wielkopostne. Bardzo prosimy, aby zamawiający intencje szczegółowo zapoznali się z informacją o wyznaczonej godzinie ich odprawienia w naszym kościele parafialnym. My, Wasi Duszpasterze pozostajemy z Wami Drodzy Parafianie w duchowej łączności, wzajemnej życzliwości i wspólnej modlitwie. Niech nam błogosławi Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.
Wasz Proboszcz.  
 
 
  1. W związku z epidemią odwołane są Rekolekcje Wielkopostne.
  2. Niektóre godziny intencji zamówionych na dni poniedziałek - środa uległy drobnej korekcie w związku z odwołaniem Rekolekcji. Pozostałe intencje przyjęte na ten tydzień będą odprawione zgodnie z terminem zamówienia. Jako wasi duszpasterze pozostajemy z Wami Drodzy Parafianie we wzajemnej życzliwości, pomocy i modlitwie.
  3. Odwołane są nauki przedmałżeńskie.
  4. Prosimy aby nabożeństwa Wielkiego Postu, jak Droga Krzyżowa odprawić w domu (warto poszukać w książeczce do nabożeństwa).
  5. Kancelaria będzie nieczynna. W sprawach pilnych proszę dzwonić do księży dzwonkiem, lub telefonicznie.
  6. Zostańcie w swoich rodzinach i w swoich domach z Panem Bogiem.