Aktualności

Wizyta Duszpasterska 2023/2024

Już niebawem my – wasi duszpasterze – wyruszymy, aby odwiedzić z Bożym błogosławieństwem wszystkie domy i mieszkania naszej parafii.

Jeśli więc ktoś chciałby aby w tym roku do niego przybył kapłan w tradycyjne odwiedziny kolędowe, niech wypatruje księdza w wyznaczonym terminie (lub jeśli termin komuś nie odpowiada to można umówić indywidualny termin kolędy – po zakończeniu wyznaczonych dni kolędowych).

P L A N   W I Z Y T Y   D U S Z P A S T E R S K I E J   2 0 2 3 / 2 0 2 4
P A R A F I I   Ś W.   I G N A C E G O   L O Y O L I   W   N I E M C A C H

DataGodzinaOdwiedzana część ParafiiKsięży
28.129:00Rudka Gościniec (lewa strona)3
13:00Rudka Gościniec (prawa strona)3
29.129:00ul. Ogrodowa (początek od kościoła), ul. Topolowa, ul Głęboka3
15:00ul. Różana (domy prywatne)2
30.129:00Rudka droga na Berejów3
2.019:00Rudka droga nowa1
15:30Czworak, Bloki Cicha 7 i 7a + Domy i bloki ul. Parkowa3
3.019:00Malinówka (prawa strona)2
15:00Bloki ul. Chmielna 9 + ul. Chmielna 13 + ul. Chmielna 113
4.019:00Rudka droga środkowa + Mikołajki i Droga poprzeczna3
5.019:00Rudka Stara Wieś, Rudka Stara Wieś Górka, Rudka dolina od łąk3
8.0116:00ul. Lubelska 1823
9.0115:30Blok Różana 43
10.019:00Stacja Kolejowa2
15:00Blok Leonów 303
11.019:00Leonów przed torami i ul. Spacerowa3
12.019:00Wola Niemiecka Stara Wieś (lewa i prawa strona) + droga na Malinówkę3
13.019:00Zalesie (całość)4
15.019:00ul. Szklarniowa1
16:00ul. Szkolna, ul. Zielona + ul. Cicha (domy prywatne),
Mieszkania w Szkole
3
16.0115:30Kopanina, Ceramika (Lubelska 246)3
17.019:00ul. Lubelska (domy prywatne)2
15:00Bloki ul. Chmielna 19 + ul. Chmielna 233
18.019:00Włóki – Boduszyn, Leonów za Torami i ul. Południowa3
19.019:00ul. Słoneczna (całość)3
20.019:00ul. Willowa (lewa i prawa strona)3
22.019:00Baszki1
16:00Bloki ul. Lubelska 93, ul. Lubelska 95, ul. Lubelska 973
23.0115:30Bloki ul. Lubelska 99, ul. Lubelska 105, ul. Lubelska 1073
24.019:00Malinówka (lewa strona) + Domy koło Dacoru2
15:00Bloki Chmielna 15, ul. Chmielna 17, ul. Chmielna 213
25.019:00Wola Niemiecka 5 linia3
26.019:00ul. Centralna (prawa strona)3
27.019:00ul. Centralna (lewa strona) + ul. Leśna3
29.019:00Ludwinów + Ludwinów Kolonia – Baszki Kolonia3
30.019:00Wola Niemiecka 6 linia i ul. Graniczna3

Ze względu na różne sytuacje losowe mogą nastąpić drobne przesunięcia, o których (jeśli wystąpią) będziemy na bieżąco informować.

Możliwość komentowania Wizyta Duszpasterska 2023/2024 została wyłączona