Mikołaj w naszej parafii

 Postać św. Mikołaja znana jest prawie wszystkim, i to niezależnie od wieku. Ów święty już od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci swoich rodziców, chętnie dzielił się pozostawionym majątkiem z potrzebującymi, służąc pomocą, a także hojnie obdarowując biednych i ubogich, a szczególnie dzieci.

Św. Mikołaj pamiętał również i o naszej wspólnocie parafialnej, nawiedzając ją 9 grudnia 2018r., w II Niedziele Adwentu, po Mszy św. o godz. 15.00 przynosząc upominki dla naszych najmłodszych parafian. Każde z dzieci otrzymało coś słodkiego. Wizyta Świętego napełniła radością wszystkie dzieci, które po otrzymaniu upominków mogły zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie z naszym niezwykłym Gościem.

Galeria