Rekolekcje i misje

REKOLEKCJE I MISJE W PARAFII ŚW. IGNACEGO LOYOLI
W NIEMCACH W LATACH 1992- 2018

Rekolekcje Adwentowe trwają 3 dni i rozpoczynają sie w II Niedzielę Adwentu.
Rekolekcje Wielkopostne trwają 4 dni i rozpoczynają się w IV Niedzielę Wielkiego Postu


Prowadzący:

1. Wielki Post – 1992 – ks. mgr Edward Kozakiewicz – wikariusz katedralny w Lublinie
2. Adwent – 1992 – ks. dr Stanisław Dubiel – Kuria Diecezjalna Lublin
3. Wielki Post – 1993 – ks. Leszek Berezecki – wikariusz katedralny w Lublinie
4. Adwent – 1993 – ks. Wojciech Hałys – Tarło
5. Wielki Post – 1994 – ks. Karol Serkis – Mełgiew
6. Adwent – 1994 – ks. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
7. Wielki Post – 1995 – ks. kan. Tadeusz Józefczak – Bystrzyca
8. Adwent – 1995 – ks. Krzysztof Ligocki – Pliszczyn
9. Wielki Post – 1996 – ks. mgr Andrzej Bubicz – student KUL
10. Adwent –1996 – ks. mgr Mieczysław Puzewicz – Moderator KSM-u
11. Wielki Post – 1997 – ks. Jan Domański – Lublin
12. Adwent – 1997 – ks. lic. Janusz Stępniak – KUL
13. Wielki Post – 1998 – ks. lic. Leszek Pankowski – Lwów
14. Adwent – 1998 – ks. lic. Janusz Stefanek – Ojciec Duchowny Seminarium Duchownego w Lublinie
15. Wielki Post – 1999 – ks. mgr Wojciech Szlachetka – Lublin
16. Adwent – 1999 – ks. lic. Jan Brodziak – Ostrówek
17. Misje Jubileuszowe – 2000 – ks. kan. Ryszard Winiarski – Krasnystaw
18. Adwent – 2000 – ks. dr Piotr Petryk – Jawidz
19. Wielki Post – 2001 – ks. Jarosław Orkiszewski – dyr. ekonom. Seminarium Duchownego w Lublinie
20. Adwent 2001 – ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta – Lublin
21. Wielki Post – 2002 – ks. dr Andrzej Krasowski – Ojciec Duchowny – Seminarium Duchowne w Lublinie
22. Adwent –2002 – ks. lic. Andrzej Bubicz – Lublin
23. Wielki Post – 2003 – ks. Andrzej Sternik – Dąbrowica
24. Adwent –2003 – ks. mgr Krzysztof Podstawka – duszpasterz Służby Zdrowia
25. Wielki Post – 2004 – ks. lic. Andrzej Kołodziejski – Lublin
26. Adwent – 2004 – ks. lic. Bogdan Zagórski – kapelan Policji
27. Wielki Post – 2005 – ks. prałat Jan Mazur – Bractwo św. Alberta – Lublin
28. Misje św. – 2005 – O. Jarosław Obroślak – paulin
29. Adwent – 2005 – ks. dr Krzysztof Grzesiak – Przew. Komisji Organistowskiej
30. Wielki Post –2006 – ks. kan. Roman Skowron – Krasnystaw
31. Adwent – 2006 – ks. prob. Piotr Patyk – Borowica
32. Wielki Post – 2007 – ks. dr Wojciech Pęcherzewski – Lublin
33. Adwent – 2007 – ks. kan. Mirosław Ładniak – dyr. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę
34. Wielki Post – 2008 – ks. prał. Stanisław Sieczka – Kuria Diecezjalna – Lublin
35. Adwent –2008 – ks. lic. Wojciech Iwanicki – Radio Er
36. Wielki Post – 2009 –ks. dr Marek Szymański – Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
37. Adwent – 2009 – ks.prof. Marian Stypulak – KUL
38. Wielki Post – 2010 – ks. prob. Mariusz Nakonieczny – Lublin
39. Adwent – 2010 – ks. prob. Krzysztof Krzyszczak – Łucka
40. Wielki Post – 2011 – ks. lic. Krzysztof Gałan – Kuria Diecezjalna – Lublin
41. Adwent – 2011– ks. dr Maciej Hułas – KUL
42. Wielki Post – 2012 – ks. kan. Jan Domański – Konopnica
43. Adwent – 2012 – ks. prob. Piotr Nowak – Lublin
44. Wielki Post – 2013 – ks. kan. Piotr Kawałko – dyr. Wydawnictwa "Gaudium"
45. Adwent – 2013 – ks. Marek Urban – wikariusz biskupi do spraw młodzieży
46. Misje św. – 2014 – ks. dr kan. Krzysztof Podstawka – Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej
47. Adwent – 2014 – ks. Marcin Zarębski – diecezja Palestrina – Italia
48. Wielki Post –2015 – ks. lic. Paweł Bartoszewski – Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
49. Adwent – 2015 – ks. kan. Roman Skowron – proboszcz par. św. Trójcy w Krasnymstawie
50. Wielki Post – 2016 – O. Tadeusz Topolski OFMCap z Lubartowa
51. Rekolekcje Ewangelizacyjne "Źródło" – ks. Piotr Iracki z grupą świeckich ewangelizatorów
52. Wielki Post – 2017 – ks. Robert Muszyński – prowadzący rozważania Lectio Divina na stronie interentowej Archidiecezji Lubelskiej
53. Adwent – 2017 – ks. lic. Grzegorz Bogdański – Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie
54. Wielki Post – 2018 – ks. mgr Marcin Rola – Chełm, były wikariusz w Niemcach
55. Adwent – 2018 – ks. prof. Andrzej Rogalski – pracownik naukowy PWSTE w Jarosławiu
56. Wielki Post 2019 ks. Michał Grupa student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
57. Adwent 2019 – ks. kan. Gustaw Sikora Proboszcz parafii w Leszkowicach