Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Niemcach

Historia

Spełniając wolę Jana Pawła II Konferencja Episkopatu Polski w dniach 1-2 maja 1995 reaktywowała Akcję Katolicką, która ma służyć całej chrześcijańskiej wspólnocie pod ścisłym przewodnictwem hierarchii kościelnej. Powołując AK dano ludziom możliwość wykorzystania ogromnego potencjału dobra, które jest w  wierzących. W naszej parafii Akcja Katolicka istnieje od chwili jej reaktywowania.

Struktura

Struktura Stowarzyszenia AK jest następująca: KIAK – Krajowy Instytut Akcji Katolickiej, DIAK – Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej i POAK- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.Struktura POAK w Niemcach liczy kilkanaście osób. Jeżeli ktoś czuje potrzebę zrobienia czegoś dla innych to zapraszamy do AK. Informacje można uzyskać u ks. Proboszcza lub u członków zarządu POAK. Według statutu członkiem AK może zostać każdy katolik który ukończył 18 lat.

Działalność

Akcja Katolicka od wielu już lat prowadzi w parafii Niemce między innymi działalność charytatywną, wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, działalność wydawniczą i informacyjną. Pogłębia życie religijne przez organizację różnych pielgrzymek do znanych i mniej znanych sanktuariów w naszym kraju. Członkowie AK wyjeżdżają na spotkania formacyjne organizowane przez DIAK w Lublinie ,w Dąbrowicy , w Wąwolnicy i w Lubartowie. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii przez udział w różnych zadaniach.

Członkowie

Bielaszewska Izabela, Blicharz Iwona, Hunek Anna, Hunek Marek, Józafacka Barbara, Józafacki Witold, Kasperek Magdalena, Maćkowska Izabela, Nosal Anna, Nosal Kazimierz, Parafiniuk Andrzej, Izablela Nowak, Urban Katarzyna, Wąchocka Elżbieta, Mirosław Choina Marzena Kowal Dolińska