Każda wspólnota, zacieśniając więzi międzyludzkie, zaczyna z czasem tworzyć własne tradycje, które stanowią o jej tożsamości i bogactwie kulturowym. Stają się one jej wyróżnikiem i ubarwiają życie członków, a także pozwalają im mocniej wniknąć w duchowość i obrzędowość grupy, którą tworzą. W życiu religijnym naszej wspólnoty parafialnej istnieją również tradycyjne elementy, które przyjęły się wśród wiernych i są przez nich uznawane za stały, ważny punkt corocznego cyklu kalendarza liturgicznego oraz kulturalnego środowiska lokalnego naszej miejscowości. Do tych tradycyjnych wydarzeń w życiu parafii należą wymienione wyżej: Letnie Koncerty Kameralne, Droga Krzyżowa po ulicach Osiedla Chmielno oraz Spotkania Opłatkowe organizowane na plebanii przez naszych duszpasterzy i wspólnoty oraz ruchy religijne działające w naszej parafii.