Strona Główna

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

W dniach od 1 do 19 grudnia br., Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Niemcach zorganizował, już po raz siódmy, Diecezjalny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Wydarzenie to, zostało przeprowadzone pod patronatem Księdza Proboszcza parafii w Niemcach, Kuratora Oświaty w Lublinie, Wójta Gminy Niemce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemcach.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z naszej diecezji. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 9 stycznia 2019 roku o godz. 11.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Niemcach. Wyniki konkursu podane zostaną również na stronie internetowej SP w Niemcach. Zapraszamy do obejrzenia nadesłanych prac konkursowych.

Galeria