Strona Główna

Wizyta ks. kan. Andrzeja Sternika

W III Niedzielę Adwentu (16 grudnia) – niedzielę radości – gościliśmy w naszej parafii ks. kan. Andrzeja Sternika – Kustosza Sanktuarium Matki Bożej na Górze Chełmskiej. Ks. Andrzej przybył do nas wraz z kopią wizerunku Pani Chełmskiej, aby prosić nas o modlitwę oraz o wsparcie materialne w prowadzonych tam pracach konserwatorskich. Ksiądz Kustosz w homilii przybliżył nam niezwykłą historię kultu Matki Bożej na ziemi chełmskiej. Znajdujące się tam sanktuarium należy do jednych z najstarszych w naszej ojczyźnie, jego początki sięgają aż XIII wieku.

Galeria

Przez mieszkających tam wiernych Maryja nazywana jest Matką Jedności, gdyż w miejscu, które obrała sobie na mieszkanie spotykają się ze sobą obrządki: rzymskokatolicki, grekokatolicki i prawosławny.

Spośród bogatej historii kultu Matki Bożej Chełmskiej warto zaznaczyć, iż wizerunek ten towarzyszył królowi Janowi Kazimierzowi w zwycięskiej bitwie pod Beresteczkiem i jako pierwszy peregrynowała po naszej ojczyźnie. Obraz szybko został uznany za cudowny. Za przyczyną Maryi udokumentowano tam ponad 700 cudów i łask. Wizerunek został ukoronowany w Watykanie przez Papieża w XVIII wieku.

Dziękujemy ks. Andrzejowi za przybliżenie nam historii tego niezwykłego sanktuarium oraz życzymy szybkiego zakończenia prac konserwatorskich. Naszą parafię, nasze rodziny, a także nas samych zawierzamy Pani Chełmskiej prosząc o Jej przemożne wstawiennictwo i orędownictwo.