INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH OD 06.07.2020 DO 12.07.2020

Poniedziałek 6 Lipca

7:30 + ks. kan. Krzysztof Galewski (int. od parafi an z Kocudzy)
7:30 + Czesław Lipiński 50r, Zofi a i Stanisław Lipińscy, ++ Kasperków, Stachurów, ks. Władysław Jędruszak, ks. Krzysztof Galewski.
18:00 + Helena, Marianna Caban, Helena i Maciej Płońscy, Zenon Caban
18:00 + Ludwik Woźniak 3r.

Wtorek 7 Lipca

7:30 + ks. kan. Krzysztof Galewski (int. od mieszkańców bloku Chmielna 9)
7:30 + Danuta Strukowska 3r.
18:00 + Stefan Kiciński
18:00 Dziękczynna o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Mai w 5 r. urodzin oraz dla Hani, Magdaleny i Piotra Wojciechowskich

Środa 8 Lipca

7:30 + Dawid Woźniak (miesięczna)
7:30 + Janusz Bulanda (miesięczna), Józef Bulanda
18:00 +Maria r. Helena, Władysław, Jerzy ++ Pieczywek, Krystyna i Kazimierz Marciniak, Halina i Waldemar Piskorski
18:00 + Józef Sałek 14r. Zofi a, Józef Tkaczyk

Czwartek 9 Lipca

7:30 + Stanisława Szczygieł (miesięczna)
7:30 + Zofi a Sarachin-Bojarczuk (od zakładu pogrzebowego „Funus”)
18:00 + Marianna, Bronisław Mroczek, Józefa, Aleksander, Stanisław, Helena, Henryk Duda, Alina Wójtowicz
18:00 + Irena Kraszkiewicz 5r, Czesław (imieninowa) Kazimierz Banach, Franciszka, Jan, Marian, Bolesław, Krystyna, Ryszard ++ Tkaczyk

Piątek 10 Lipca

7:30 + ks. kan. Krzysztof Galewski (int. od parafi an z Kocudzy)
7:30 + Zofi a Sarachin-Bojarczuk 30 dz.
18:00 + Jerzy Włodarczyk
18:00 + Helena Kosowska 7m.

Sobota 11 Lipca

7:30 + Stanisław, Helena, Józefa, Aleksander, Henryk + Dudów, Alina Wójtowicz, ++ Mućków
7:30 Dziękczynno-błagalna w 65 r. ślubu Janiny i Tadeusza Wójtowiczów
18:00 + Helena 37r. Władysław, Marian, Stanisław, Józef, Marianna, Józefa ++ Dalmatów, Wójcików, Stefaniaków
18:00 + Aniela, Leonard, Henryk ++ Mroczek, Janusz Skowroński

Niedziela 12 Lipca

8:00 + Stanisław Wójtowicz 40r. Zofi a Wójtowicz, Halina Pruchniak i zm z rodziniy
9:30 + Tadeusz Podstawka 26r. Karolina, Jan Podstawka ++ Podstawków i Kozłów
9:30 + Wiesława Trąbka 2r
11:30 W intencji dzieci przyjmujących chrzest
18:00 + ks. kan. Krzysztof Galewski (int. od ministrantów)