Strona Główna

VIII DIECEZJALNY PRZEGLAD JASEŁEK

sam 98948.01.2018 w Szkole Podstawowej w Niemcach odbył się VIII Diecezjalny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych pod honorowym Patronatem Proboszcza parafii w Niemcach, Lubelskiej Kurator Oświaty, Wójta Gminy Niemce, , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemcach.

Łącznie wystąpiło 18 zespołów z różnych szkół naszej diecezji w 3 kategoriach 0-3, 4-7 i gimnazjum oraz szkoły średnie.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz symboliczne nagrody rzeczowe

Foto relacja

W przerwie Przeglądu wręczono również nagrody i wyróżnienia w VI Diecezjalnym Konkursie ,,Na najpiękniejsza szopkę bożonarodzeniową” pod honorowym Proboszcza parafii w Niemcach, Patronatem Lubelskiej Kurator Oświaty, Wójta Gminy Niemce, , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemcach.
Nagrodzone zespoły w dniu 8.01.2017
Kategoria : szkoły średnie gimnazja – przedstawień
I m-Zespół Placówek w Ciecierzynie: ,,Prezent dla najbliższych”-reż.Teresa Kozieł, Magdalena Stawecka
II m Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego w Lublinie: ,,Przyszedł , aby nas ocalić” –s.Barbara Kasprzak, Natalia Ruszniak
III m Szkoła Podstawowa w Krasieninie-Gimnazjum: ,,Przyszła nam nowina” –reż. Teresa Zgierska, Piotr Preidl ;
Wyróżnienie-Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Mełgwi: ,,W oczekiwaniu na zbawiciela”- rez. Elwira Iwaniuk
Klasy 0-3 przedszkola, szkoły podstawowe- 5 przedstawień
I m- Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie: Jasełka-reż. Ewelina Grzeszczak, Anna Podsiadło, Magdalena Latkowska
II m Szkoła Podstawowa w Niemcach: ,,Betlejemska noc”- reż. Iwona Choina, Bożena Malinowska
III m ex aequo Przedszkole Publiczne w Niemcach gr Motylki : Jasełka, reż. Anna Kopaczewska; Szkoła Podstawowa nr 22 w Lublinie: ,,Syn Boży w sercu twym rodzi się” reż. Dorota Waryszczak, Ewelina Dworak, Beata Stachyra
wyróżnienie ZPO w Ciecierzynie: ,,Dziecię nam się narodziło’’-reż. Beata Poździk, Urszula Zielonka
klasy 4-7 szkoły podstawowe- 7 przedstawień
I m Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych w Rudce Kozłowieckiej: ,, Współczesne jasełka” –reż. Jolanta Janicka, Monika Prus
II m Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach: Jasełka , reż. Anna Krysa, Jan Bartoszcze, Agnieszka Romanek
III m Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Mełgwi-grupa kolędnicza ,,w aniołkowym gronie” reż. Andrzej Mędzelewski
Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa w Niemcach kl. 4a: Jasełka - reż. I. Kichtiak.