Szkolnie Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas

przy Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej

Założyciel i opiekun Koła - mgr Tadeusz Nowak


Historia

     Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej powstało na początku roku szkolnego 2005/2006. W swoich szeregach skupia 44  uczniów z klas III i VI.

     Od samego początku uczniowie aktywnie włączyli się w dzieła podejmowane przez Caritas Archidiecezji i rozprowadzili wśród parafian, głównie w Rudce Kozłowieckiej, 170 zniczy z okazji uroczystości Wszystkich Świętych. Przeprowadzili też w swej Szkole loterię  fantową na Szkolny Fundusz Stypendialny.  Przed świętami Bożego Narodzenia członkowie Koła sprzedawali świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom CARITAS.

     Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Do zadań Szkolnego Koła Caritas należy:

 • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najbliższym otoczeniu,
 • niesienie pomocy potrzebującym w swoim środowisku i poza nim, we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, fundacjami i stowarzyszeniami,
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia i inne).

Przykładowe formy działania Szkolnego Koła Caritas:

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo),
 • zdobywanie środków materialnych poprzez kwesty, loterie, dyskoteki, konkursy, festyny, zbiórki żywności, odzieży, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych oraz przekazywanie ich na pomoc dla biedniejszych koleżanek i kolegów,
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym uczniom: odwiedziny i pomoc w nauce,
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych,
 • pomoc w koloniach i półkoloniach organizowanych przez Caritas,
 • pomoc w akcjach ogólnopolskich Caritas, a także w przyparafialnych lub lokalnych,
 • szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.

Jakie korzyści przynosi istnienie Szkolnego Koła Caritas?

 • Formuje młodego człowieka do aktywnego kształtowania „wyobraźni miłosierdzia”,
 • Wzbogaca i urozmaica rolę wychowawczą szkoły,
 • Wspiera rodziców w ich codziennym trudzie wychowawczym,
 • Umacnia młodych w autentycznym przeżywaniu wiary,
 • Jednoczy lokalne środowisko.
 • carita2
 • caritas 3
 • caritas _rud
 • caritas_rudka 2
 • sz_caritas