Domowy Kościół

„Gromadzimy się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym”.
/ Zasady D.K/

      
Kręgi Domowego Kościoła w naszej parafii istnieją od października 1994 roku. Po latach trwania we wspólnocie zastanawiamy się , jakie owoce to przynosi, co otrzymaliśmy w małżeństwie, w rodzinie i w kręgu. Chociaż nasza wspólnota w największym stopniu dotyczy małżeństw, to jej oddziaływanie rozciąga się na całe rodziny i otoczenie. Jest ono coraz bardziej widoczne z upływem czasu, ponieważ przynależność do Domowego Kościoła uczy żyć pełnią radości i miłości, zmienia stosunek do dzieci, do ludzi bliskich
i tych, których spotykamy. Cennym owocem jest nabranie odwagi w wyznawaniu swojej wiary, mówienia o Panu Bogu i Jego planie zbawienia człowieka, odkrywanie potrzeby zaangażowania się na rzecz wspólnoty parafialnej. Przynależność do Domowego Kościoła nie tylko zbliża do Boga, ale również zacieśnia i pogłębia kontakty międzyludzkie, bardziej wiąże z całym Kościołem. Dzieje się tak zapewne dlatego, że w każdej wspólnocie Jezus kontynuuje swoje dzieło zbawienia i uzdrowienia ludzi.
       Do naszej wspólnoty Bóg powołuje bardzo różnych ludzi. Jest to bogactwem wspólnoty i przynagla do przyjmowania i kochania innych z tym, co w nich odmienne. Świadomość, że jesteśmy przyjmowani i akceptowani takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami i zaletami, pobudza do wzrostu duchowego i staje się zaczątkiem wewnętrznego uzdrowienia.
       Bliski kontakt z innymi rodzinami powoduje, że mniej narzekamy i ufniej patrzymy w przyszłość ponieważ czujemy się potrzebni Bogu i ludziom oraz mocniej odczuwamy wielkie znaczenie bycia cząstką Kościoła Chrystusowego. Nie potrzeba wiele wyrzeczeń, bo budowanie wspólnoty to być zdolnym do więzi z innymi, dzielić z nimi radości i smutki. To chcieć wspólnie podejmować to, co jest odpowiedzią na Bożą Miłość w naszym codziennym życiu, w życiu kręgu i parafii, a więc i całego Kościoła. Bycie w kręgu Domowego Kościoła,gałązce Ruchu Światło-Życie, wzywa nas do podążania nie tylko za naturalnym światłem rozumu i sumienia, ale przede wszystkim za światłem nadprzyrodzonym: światłem Słowa Bożego, światłem Osoby Jezusa Chrystusa i światłem nauki Kościoła. Tak zaczyna się odpowiedź na Bożą Miłość i pragnienie prawdziwego życia. Nie wymieniono tutaj żadnych, po ludzku wielkich osiągnięć; ważne jest tylko szukanie drogi do Światła Bożego i aby Ono w nas żyło. Nasza wspólnota jest zawsze otwarta na każde małżeństwo pragnące iść tą drogą.


 W naszej parafii kręgi Domowego Kościoła istnieją od października 1994 roku. Obecnie działają dwa kręgi. :


 

Krąg I
moderator ks. proboszcz Mirosław Skałban
Krąg II
moderator ks. Mariusz Szymaniak

członkowie:

Alicja i Tadeusz Piekarczykowie,
Teresa i Jan Stelmachowie,
Kazimiera i Aleksy Tuziemscy,
Lidia i Janusz Wąsowiczowie

członkowie:

Barbara i Tomasz Jusiak,
Eliza i Jerzy Kasperek,
Elżbieta i Wiesław Kowalik.
Katarzyna i Sławomir Urban

 

 • P1010339
 • P1010340
 • P1010341
 • P1010342
 • P1010343
 • P1010344
 • P1010346
 • P1010347
 • P1010348
 • P1010349
 • P1010350
 • P1010351
 • P1010352
 • P1010353
 • P1010355
 • P1010356
 • P1010357
 • P1010358
 • P1010359
 • P1010360
 • P1010361
 • P1010362
 • P1010363
 • P1010364
 • P1010365
 • P1010366
 • P1010367
 • P1010368
 • P1010369
 • P1010370
 • P1010371
 • P1010372
 • P1010373
 • P1010374
 • P1010375
 • P1010376
 • P1010377
 • P1010382
 • P1010384
 • P1010385
 • P1010386
 • P1010387
 • P1010388
 • P1010389
 • P1010390
 • P1010391