Wspólnoty

"Jezus mieszka zwłaszcza w waszych parafiach, we wspólnotach, w których żyjecie, w stowarzyszeniach i ruchach kościelnych, do których należycie, jak również we wszelkich współczesnych zrzeszeniach apostolskich, które są na służbie nowej ewangelizacji."

/Jan Paweł II, 1997/

 GRUPY FORMACYJNE

 Zachęcamy wszystkich parafian do włączenia się w działalność grup formacyjnych znajdujących się w naszej parafii:

DLA DZIECI DLA MŁODZIEŻY DLA DOROSŁYCH


1. Oaza Dzieci Bożych


1. Oaza Młodzieżowa

1. Oaza Rodzin - Kościół Domowy


2. Schola dziecięca


2. Schola młodzieżowa 2. Chór Parafialny


3. Ministranci


3. Lektorzy

3. Akcja Katolicka


4. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego


4. Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego

4. Kółka Różańcowe


5. Koło Misyjne


5. Szkolny Klub Wolontariatu 5. Zespół Charytatywny


6. Szkolne Koło Caritas


6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 6. Róże Rodziców7. Koło Przyjaciół Radia Maryja


Szczegóły i więcej informacji u duszpasterzy