Duszpasterze

Dotychczas w naszej parafii pracowali:

ks. Feliks Franczewski (Rektor, 1909-1914)
Proboszczowie: Wikariusze:

ks. Józef Adamczyk (1914 1919)

ks. Adam Padziński (1919 1920)

-

ks. Ludwik Bernatt (1920 1935)

-
ks. Władysław Jędruszak (1935 1975) Ks. Mieczysław Michalski – 1940- 1943
Ks. Jan Orzeł – 1943 – 1943
Ks. Jan Szczepański – 1946- 1947 – Męczennik władzy komunistycznej,  zastępował Ks. Proboszcza, który był uwięziony
Ks. Józef Dec 1957 1958
Ks. Kazimierz Pińciurek 1958 – 1959
Ks. Kazimierz Sagan 1959 1961
Ks. Franciszek Ostrowski 1961 1963
Ks. Czesław Biziorek 1963 1965
Ks. Kazimierz Grotnik 1965 1967
Ks. Józef Jończyk 1967 – 1969
Ks. Jan Kruk 1969 1971
Ks. Tomasz Duda 1971 1973
Ks. Stanisław Słowik 1973 1974
Ks. Franciszek Mociak 1974 – 1975
ks. Roman Bolesławski (1975 1991) Ks. Jan Klimek 1975 1977
Ks. Aleksander Bizior – 1977 1980
Ks. Konrad Dobrowolski – 1980 1981
Ks. Mieczysław Turek 1981 1983
Ks. Waldemar Malinowski 1983 – 1983
Ks. Marek Bokota 1983 1985
Ks. Stanisław Dworniczak – 1985 1986
Ks. Ryszard Jabłoński – 1986 – 1987
Ks. Michał Walkowski – 1987 1991
Ks. Jan Jakubiak 1991 1992
ks. Krzysztof Galewski (1992 2018)

Ks.Mirosław Skałban 1992 1996
Ks. Franciszek Kliza 1996 1997
Ks. Andrzej Kołodziejski 1997 2000
Ks. Marek Jaworski 2000 2002
Ks. Mirosław Rybka 2002 – 2004
Ks. Andrzej Jachymek 2003 2004
Ks. Rafał Lewandowski 2004 2012
Ks. Marcin Rola – 2004 2012
Ks. Jarosław Siejko 2012  2014
Ks. Andrzej Koziej  2012 2014

Ks. Andrzej Andruszak 2014 2018

Ks. Mariusz Szymaniak 2014 2018                              

ks. Mirosław Skałban
(od 2018)

Ks. Mariusz Szymaniak 2018 – 2019

Ks. Paweł Serewa 2018

Ks. Paweł Zawada 2019