Duszpasterze

 


 

Dotychczas w naszej parafii pracowali:

ks. Feliks Franczewski (Rektor, 1909-1914)
Proboszczowie: Wikariusze:

ks. Józef Adamczyk (1914 - 1919)

ks. Adam Padziński (1919-1920)

-

ks. Ludwik Bernatt (1920 - 1935)

-
ks. Władysław Jędruszak (1935 - 1975) Ks. Mieczysław Michalski – 1940- 1943
Ks. Jan Orzeł – 1943 – 1943
Ks. Jan Szczepański – 1946- 1947 – Męczennik władzy komunistycznej,  zastępował Ks. Proboszcza, który był uwięziony
Ks. Józef Dec- 1957 -1958
Ks. Kazimierz Pińciurek- 1958 – 1959
Ks. Kazimierz Sagan- 1959- 1961
Ks. Franciszek Ostrowski- 1961- 1963
Ks. Czesław Biziorek- 1963- 1965
Ks. Kazimierz Grotnik- 1965- 1967
Ks. Józef Jończyk- 1967 – 1969
Ks. Jan Kruk -1969- 1971
Ks. Tomasz Duda- 1971- 1973
Ks. Stanisław Słowik- 1973- 1974
Ks. Franciszek Mociak- 1974 – 1975
ks. Roman Bolesławski (1975 - 1991) Ks. Jan Klimek -1975- 1977
Ks. Aleksander Bizior – 1977- 1980
Ks. Konrad Dobrowolski – 1980- 1981
Ks. Mieczysław Turek- 1981- 1983
Ks. Waldemar Malinowski- 1983 – 1983
Ks. Marek Bokota- 1983- 1985
Ks. Stanisław Dworniczak – 1085- 1986
Ks. Ryszard Jabłoński – 1986 – 1987
Ks. Michał Walkowski – 1987- 1991
Ks. Jan Jakubiak- 1991- 1992
ks. Krzysztof Galewski (od 1992)

Ks.Mirosław Skałban- 1992- 1996
Ks. Franciszek Kliza- 1996- 1997
Ks. Andrzej Kołodziejski- 1997- 2000
Ks. Marek Jaworski- 2000- 2002
Ks. Mirosław Rybka- 2002 – 2004
Ks. Andrzej Jachymek- 2003- 2004
Ks. Rafał Lewandowski- 2004-2012
Ks. Marcin Rola – 2004- 2012
Ks. Jarosław Siejko - 2012 - 2014
Ks. Andrzej Koziej - 2012 - 2014

Ks. Mariusz Szymaniak- 2014 -

Ks. Andrzej Andruszak - 2014-