Strona Główna

MSZE ŚWIĘTE NA POŚWIĘCENIE PÓL

1.Rudka Stara Wieś, Rudka Gościniec i Dolina od Łąk – 31.05. godz. 9.30

2.Zalesie – 31.05. godz. 15.00

3.Rudka Kozłowiecka droga Środkowa – 31.05. godz. 18.00

4.Malinówka – 07.06. godz. 9.30

5.Niemce i ul. Leśna – 07.06. godz. 18.00

6.Leonów – 11.06. godz. 9.30

7.Ludwinów i Baszki – 11.06. godz. 9.30

8.Wola Niemiecka 6 linia – 14.06. godz. 8.00

9.Stacja Kolejowa i ul. Willowa – 14.06. godz. 15.00

10.Wola Niemiecka Stara Wieś – 14.06. godz. 18.00

11.Wola Niemiecka 5 linia – 21.06. godz. 15.00

12.Rudka Kozłowiecka droga na Berejów – 21.06. godz. 18.00

13.Włóki i Boduszyn – 28.06. godz. 9.30

Zepsuty mechanizm dzwonów.

Informujemy wiernych, że w Parafii nie dzwonią dzwony, ponieważ zepsuł się mechanizm napędowy.  Fachowcy po oględzinach stwierdzili, że nie da się tego naprawić i trzeba założyć nowy.

Koszt inwestycji to 10 000 zł. Kiedy uzbieramy tę sumę to założymy nowy mechanizm i dzwony znów będą rozbrzmiewać pięknym dźwiękiem.

Prosimy Parafian o pomoc, tak abyśmy mogli jak najszybciej uruchomić dzwony.

Rezygnacja z wyjazdu do Bułgarii

W imieniu organizatorów informujemy, iż planowany wyjazd do Bułgarii zostaje odwołany. Uczestnicy, którzy wpłacili zaliczkę proszeni są o wysłanie e-maila o rezygnacji z wyjazdu i zwrot zaliczki. W wiadomości należy podać również nr konta, na który ma zostać zwrócona zaliczka. E-mail należy przesłać do STANPOLU w Łęcznej. W załączniku znajduje się wszystkie potrzebne informacje.

Załączniki
Download this file (Umowa - BUŁGARIA 15-26.07.2020.pdf)Umowa - BUŁGARIA 15-26.07.2020.pdf[ ]716 Kb

DEKRET o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej

Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest świadectwem przynależności do Chrystusa i Kościoła oraz obowiązkiem każdego katolika. Są jednak sytuacje, dla których nieobecność na Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane jest usprawiedliwiona.

Mając na uwadze zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem i uwzględniając Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa do owołania następującym wiernym:

1. osobom w podeszłym wieku,
2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy Świętej w radiu, telewizji lub internecie.

Wzywając opieki Najświętszej Maryi Panny i wstawiennictwa świętych Patronów Archidiecezji: Stanisława i Jana Kantego, udzielam wiernym pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stanisław Budzik
Arcybiskup Metropolita Lubelski

Imieniny ks. Proboszcza Mirosława - 2020

W dniu 23 lutego o godz. 9.30 przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej wielką radość. Był to dzień imienin ks. Proboszcza Mirosława. Z tej okazji przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Kółek Różańcowych, Róż Rodziców, Domowego Kościoła, Ministrantów i Oazy złożyli solenizantowi najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, wielu łask, a także opieki Matki Bożej i św. Ignacego – patrona parafii. Oprócz kwiatów, najcenniejszym duchowym darem jaki otrzymał ks. Proboszcz była modlitwa, a przede wszystkim Msza Święta sprawowana w jego intencji.

Galeria

Oferta wyjazdów wakacyjnych - Akcja Katolicka

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Parafilany Oddział Akcji Katolickiej. W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wyjazdów jak i wzory dokumnetów.

Zimowisko

W dniach 11.01.-17.01 Akcja Katolicka z naszej parafii zorganizowała wyjazd na zimowisko do Małego Cichego. W wyjeździe uczestniczyło 48 dzieci. Uczestnicy mieli do dyspozycji wyciąg krzesełkowy. W programie były również: koncert w wykonaniu artystów z Ukrainy oraz zwiedzania term w Szaflarach oraz miasto Zakopane.

Galeria

Orkiestra 2020

W uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia), w czasie Mszy św. o godz. 9.30 gościliśmy w naszej świątyni Gminną Orkiestrę, która przygotowała oprawę muzyczną liturgii. Orkiestrze towarzyszyła Schola Dziecięca z parafii w Nasutowie. Po zakończonej Eucharystii mogliśmy wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu naszych gości.

Galeria

Jasełka w wykonaniu dzieci 2020

W niedzielę 5 stycznia, po Mszy św. o godz. 9.30 uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Niemcach zaprezentowali naszej wspólnocie parafialnej Jasełka. W przygotowanie przedstawienia zaangażowani byli nauczyciele oraz rodzice. Dziękujemy wszystkim za trud włożony w przygotowanie misterium narodzin Zbawiciela.

Galeria

Ankieta

Uprzejmie informuje, że Parafia Rzymskokatolicka św. Ignacego Loyoli w Niemcach przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne).

Projekt obejmuje generalny remont budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłej plebanii z przeznaczeniem na cele kulturowe. Należy dodać, że budynek byłej plebanii objęty jest nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który już od kilku lat domaga się jego remontu i nie wyraża zgody na ewentualną rozbiórkę obiektu. Na dzień dzisiejszy budynek jest w opłakanym stanie i grozi zawaleniem. Dlatego też postanowiliśmy aplikować o środki unijne i wyremontowany budynek przeznaczyć na ogólnodostępną świetlicę, z której będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy naszej miejscowości. Szacowany koszt inwestycji to 1 319 183,37 zł w tym kwota dotacji z środków unijnych 919 577,94 zł.

Chcielibyśmy także włączyć Państwa w etap planowania przedsięwzięcia. Prosimy więc o wypełnienie anonimowej ankiety dzięki czemu będziemy mogli uzyskać szczegółowe informacje w zakresie preferowanych przez Państwa usług kulturalnych. Wypełnione ankiety w wersji drukowanej możemy składać w kancelarii bądź też możemy ją wypełnić on-line Ankieta

Załączniki
Download this file (Ankieta Parafia Niemce.pdf)Ankieta Parafia Niemce.pdf[ ]379 Kb