Strona Główna

Rezurekcja 2019

Przeżywanie niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą o godz. 6.00 i procesją Rezurekcyjną wokół naszej świątyni. W ten sposób pragnęliśmy ogłosić światu radosną nowinę, że Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał. Świątecznej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Mirosław, zaś homilię wygłosił ks. prof. Artur Katolo.

Galeria

Życzenia Wielkanocne

Alleluja! Biją dzwony,

głosząc w świata wszystkie strony,

że zmartwychwstał Pan!

Drodzy Parafianie i Goście!

Dopiero ta Prawda o Zmartwychwstałym nadaje sens naszemu życiu. Ona pozwala nam pomimo różnych przeciwności wierzyć mocno, „że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy i my z Nim zmartwychwstaniemy” (św. Paweł).

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim Wam gorące i szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością, naszym życiem i naszą Paschą. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych.

Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami, a Św. Ignacy – patron Parafii niech nas zawsze otacza swoją opieką i wyprasza potrzebne łaski.

Wasi Duszpasterze

Wigilia Paschalna 2019

Wigilia Paschalna to najważniejsza liturgia dla całego Kościoła. Jest ona czuwaniem na cześć Pana. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Mariusz. Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się na zewnątrz świątyni od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału – symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa. Po powrocie do świątyni, ze świecami w dłoniach wysłuchaliśmy śpiewu Orędzia Wielkanocnego, które wykonał ks. Paweł. Drugą część liturgii stanowiła bardzo rozbudowana Liturgia Słowa. Była ona swoistą katechezą i przypomnieniem podstawowych prawd naszej wiary. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu uroczyście odśpiewaliśmy Glorię. Radosne Alleluja, które rozbrzmiało po czytaniu z Nowego Testamentu było wyrazem radości, że Pan prawdziwe zmartwychwstał. Po Ewangelii odczytanej przez ks. kan. Krzysztofa rozpoczęła się liturgia chrzcielna. Kantorzy wykonali śpiew Litanii do Wszystkich Świętych, zaś ks. Paweł pobłogosławił wodę przeznaczoną do udzielania sakramentu chrztu. Następnie wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielna. Dopełnieniem całej liturgii była Komunia Święta – uczta Paschalna Baranka.

Galeria

Wielki Piątek 2019

Wielki Piątek to szczególny dzień dla wszystkich chrześcijan. Wspominamy bowiem Mękę i Śmierć Chrystusa. Tego dnia Kościół nie sprawuje Eucharystii, lecz nabożeństwo dla upamiętnienia bolesnej Męki i Śmierci Zbawiciela. Liturgii Wielkiego Piąteku przewodniczył ks. Proboszcz Mirosław. Celebracja rozpoczęła się od prostracji. Kapłan leżąc krzyżem modlił się na wzór Jezusa modlącego się przed męką w Ogrójcu. Następną częścią nabożeństwa była Liturgia Słowa, w której centralne miejsce zajął opis Męki Pańskiej, który w tym roku został zaśpiewany przez trzech solistów. Modlitwę powszechna, która tego dnia ma szczególnie uroczysty charakter odśpiewali ks. Proboszcz i ks. Paweł. Dalsza części liturgii to odsłonięcie i adoracja Krzyża. Dopełnieniem całości była Komunia św. oraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu, gdzie wierni mogli adorować Zbawiciela. 

Galeria

Wielki Czwartek 2019

Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej w naszej parafii o godz. 18.00 rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego. Najważniejszych dni w całym roku liturgicznym, kiedy to wspominamy Ostatnią Wieczerzę, Mękę i Śmierć Zbawiciela oraz jego chwalebne Zmartwychwstanie. Mszy św. przewodniczył ks. kan. Krzysztof, homilię wygłosił ks. Paweł, zaś ks. Proboszcz Mirosław umył nogi reprezentantom wspólnoty parafialnej, na wzór Chrystusa obmywającego stopy swoim uczniom. Gromadząc się w naszym parafialnym Wieczerniku w sposób szczególny dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii i Kapłaństwa – sakramentów, które Chrystus ustanowił w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po Komunii św. przedstawiciele parafii wyrazili swoją wdzięczność wobec kapłanów posługujących w Parafii, składając im życzenia oraz wręczając kwiaty. Następnie kapłani w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza przenieśli Najświętszy Sakrament do ciemnicy, gdzie wszyscy wierni mogli adorować Zbawiciela.

Galeria

Droga Krzyżowa po Osiedlu Chmielno

W Wielką Środę (17 kwietnia) przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz. 19.00 przy zabytkowej kapliczce przy ul. Lubelskiej. Dalsza część Drogi Krzyżowej wiodła ulicą Cichą na Osiedle Chmielno, by po jego okrążeniu zakończyć się przy boisku Zespołu Szkół w Niemcach. Dziękujemy wszystkim wiernym za liczny udział w nabożeństwie i wspólną modlitwę. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy przygotowali i udekorowali kolejne Stacje Drogi Krzyżowej.

Galeria

Niedziela Palmowa 2019

Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem obchód Wielkiego Tygodnia. Na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, poświęciliśmy gałązki palmowe. Podczas Mszy św. o godz. 11.30 i 15.00 wyruszyliśmy w uroczystych  procesjach wokół naszej świątyni, aby ze śpiewem na ustach ogłosić panowanie Chrystusa w naszym życiu. Na każdej Mszy św. mogliśmy również wysłuchać opisu Męki Pańskiej, który odczytali nam przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej wraz z duszpasterzami.

Galeria

Rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci

W niedzielę 7 kwietnia, po Mszy Świętej o godz. 15.00 nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci. Uczestnicy konkursu mieli wykonać (dowolną techniką) pracę przedstawiającą powrót Syna Marnotrawnego. W imieniu ks. Michała – naszego rekolekcjonisty i organizatora konkursu – nagrody wręczył ks. Paweł. Wszystkim laureatom konkursu gratulujemy.


Bas Canto

W niedzielę 7 kwietnia, na Mszy Świętej o godz. 9.30 gościliśmy w naszej parafii Chór Męski „Bas Canto”. Nasi goście przygotowali oprawę muzyczną liturgii, zaś po skończonej Eucharystii wykonali dla nas koncert Pieśni Wielkopostnych.

Galeria

Rekolekcje Wielkopostne 2019

W dniach 31.03 – 03.04 przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Naszych duchowym przewodnikiem był ks. Michał Grupa, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wsłuchując się w Boże Słowo, zgłębialiśmy czym jest Boża miłość i miłosierdzie. W czasie kolejnych konferencji Słowo Boże pozwoliło nam przejrzeć się w nim jak w lustrze i na nowo odkryć piękno wspólnoty Kościoła. W rekolekcjach aktywnie uczestniczyli uczniowie naszych Szkół Podstawowych z Niemiec i Rudki. Ostatniego dnia naszych duchowych zmagań, przedstawiciele parafii (Kółek Różańcowych, Młodzieży, Dzieci i Ministrantów) podziękowali ks. Michałowi za niezwykły czas rekolekcji i duchowe przygotowanie nas do Świąt Wielkanocnych.

Galeria

Zbiórka żywności

W dniach 29-30 marca br. wolontariusze należący do Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej w Niemcach zbierali żywność w ramach trwającej Akcji Caritas „Tak Pomagam”. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę żywności.

Galeria

Oferta wyjazdów wakacyjnych

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Niemcach zaprasza dzieci, młodzież, a także rodziny do skorzystania z bogatej oferty wyjazdów wakacyjnych. Szczegóły dotyczące poszczególnych wyjazdów znajdują się w załącznikach. 

Imieniny ks. Proboszcza Mirosława

W dniu 26 lutego, ks. Proboszcz Mirosław obchodził dzień swoich imienin. Z tej okazji przedstawiciele Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, Kółek Różańcowych, Domowego Kościoła, Ministrantów i Oazy złożyli solenizantowi najserdeczniejsze życzenia: Bożego błogosławieństwa, wielu łask, a także opieki Matki Bożej i św. Ignacego – patrona parafii. Oprócz kwiatów, najcenniejszym duchowym darem jaki otrzymał ks. Proboszcz była modlitwa, a przede wszystkim Msza Święta sprawowana w jego intencji w niedzielny poranek (24 lutego) i wtorkowy wieczór. Zachęcamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.

Galeria

Zimowisko 2019

W dniach 9.02-15.02.2019 Akcja Katolicka z naszej parafii zorganizowała wyjazd na zimowisko do Małego Cichego. Grupa liczyła 50 osób. W programie były jazdy na nartach, Aquapark w Zakopanem, kulig góralski i Bachledówka oraz miasto Zakopane.

Galeria

Zajęcia integracyjne dla dzieci

W dniach 11 – 15 lutego br. w salce katechetycznej odbywały się spotkania integracyjne dla dzieci w wymiarze 3 godzin dziennie. W czasie spotkań dzieci rozwijały swoje zainteresowania poprzez prace plastyczne, gry i zabawy. Dziękujemy Księdzu Pawłowi za zorganizowanie tych spotkań i rodzicom za pomoc i opiekę.

Galeria

Wizyta ks. Anthonego Umeh

W niedzielę 3 lutego, gościliśmy w naszej parafii księdza Anthonego Umeh, pochodzącego z odległej Nigerii. Nasz Gość głosił Słowo Boże i ukazywał nam życie Kościoła Katolickiego w rodzinnym kraju, a także podzielił się z nami swoim doświadczeniem pobytu w Polsce. Kazanie zakończył śpiewem pieśni – "Jezu, cichy i pokornego serca" – którą wykonał w swoim ojczystym języku.

Galeria