Strona Główna

Plan rekolekcji adwentowych

Niedziela 8.12.2019 – Niepokalane Poczęcie NMP

7:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

9:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

11:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

Po Mszy Świętej nabożeństwo ku czci Bogarodzicy „Godzina Łaski".

15:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

Po Mszy Świętej spotkanie ze św. Mikołajem.

17:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

Poniedziałek 9.12.2019

Spowiedź od godz. 8:45

8:00 – Msza Święta roratnia z nauką dla wszystkich.

9:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

11:00 – Spowiedź dla uczniów szkół podstawowych: Niemce i Rudka Kozłowiecka.

11:30 – Msza Święta z nauką dla uczniów.

15:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

17:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

18:30 – Msza Święta z nauką dla starszej młodzieży i dorosłych.

Wtorek 10.12.2019 – zakończenie rekolekcji

Spowiedź od godz. 8:45

8:00 – Msza Święta roratnia z nauką dla wszystkich.

9:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

11:30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

15:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

17:00 – Msza Święta z nauką dla wszystkich.

18:30 – Msza Święta z nauką dla starszej młodzieży i dorosłych.

Zbiórka żywności 2019

Szkolne Koło Caritas w dniach 6-7 grudnia wzięło udział w akcji charytatywnej Pomagam, w czasie której zbierali żywność w supermarketach na terenie naszej Parafii. Wszystkim wolontariuszom dziękujemy, jak również pracownikom sklepów za pomoc i obsługę.

Galeria

Święto Patronalne Akcji Katolickiej

W niedzielę 24 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przeżywał swoje Patronalne Święto. Po Mszy Świętej o godz. 9.30 sprawowanej w intencji Akcji Katolickiej w domu parafialnym odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność POAK. Na spotkaniu omówiono również szczegóły dotyczące działalności w nadchodzącym nowym roku kościelnym.

Galeria

XXX Festiwal Piosenki Religijnej w Markuszowie

W dniu 11 listopada (poniedziałek), nasza Schola Dziecięca wzięła udział w XXX Festiwalu Piosenki Religijnej w Markuszowie. W konkursie wzięło udział 12 zespołów. Jury przyznało naszej Scholi wyróżnienie. Gratulujemy naszym najmłodszym artystom oraz życzymy dalszych sukcesów.

Galeria

Msza Święta w intencji Ojczyzny - 11 listopada

11 listopada to dla naszej Ojczyzny dzień szczególny. Świętujemy wtedy rocznicę Odzyskania Niepodległości przez nasz Naród. Polska po 123 latach niewoli powróciła na mapy Europy. Nasza Parafią włączyła się w obchody Dnia Niepodległości. O godz. 10.00 Ks. Proboszcz Mirosław odprawił uroczystą Mszę Świętą w intencji naszej Ojczyzny, dziękując Bogu za dar wolności i niepodległości. We Mszy Świętej udział wzięli przedstawiciele naszej Szkoły Podstawowej w Niemcach wraz z Pocztem Sztandarowym.

Galeria

Podsumowanie nabożeństw różańcowych

W niedzielę 10 listopada, po Mszy Świętej o godz. 15.00 odbyło się podsumowanie udziału dzieci w nabożeństwach różańcowych. Przez cały październik nabożeństwa różańcowe gromadziły ogromną grupę dzieci, które przy okazji udziału we wspólnej modlitwie otrzymywały specjalne naklejki do wklejenia na plansze różańcowe. Wszystkie dzieci, które uczęszczały na modlitwę różańcową i przyniosły swoje plansze otrzymały drobne upominki. Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w nabożeństwach.

Galeria

Dzień Papieski 2019

22 października uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej zaprosili swoich kolegów ze szkół naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie poświęconym św. Janowi Pawłowi II. Zaproszenie przyjęli uczniowie klas 6 z Niemiec, Ciecierzyna, Dysa, Nasutowa i Jakubowic Konińskich. W czasie konkursu uczniowie odpowiadali na pytania, układali rozsypanki, śpiewali Barkę i strzelali gole. Był to konkurs, więc były miejsca: I miejsce zdobyli uczniowie ze Szkoły w Rudce Kozłowieckiej, II miejsce ze Szkoły w Ciecierzynie, III uczniowie z Niemiec i Nasutowa, IV z Jakubowic Konińskich i V z Dysa. Wszystkim gratulujemy!

Galeria

Przyrzeczenia kandydatów 2019

W niedzielę 20 października, podczas Mszy św. o godz. 15.00, czterech kandydatów na ministrantów złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia. Po homilii kandydaci wyrazili chęć dalszej służby przy ołtarzu oraz formowania się na cotygodniowych zbiórkach i pogłębiania swojej wiedzy na temat liturgii. Na znak przyjęcia ich w poczet ministrantów, ks. Proboszcz odmówił nad nimi specjalne błogosławieństwo oraz pokropił ich stroje liturgiczne wodą święconą. Naszym najmłodszym ministrantom życzymy wielu łask oraz opieki patrona Liturgicznej Służby Ołtarza – św. Dominika Savio.

Galeria

v  W niedzielę 2 czerwca, podczas Mszy św. o godz. 15.00, siedmiu kandydatów na ministrantów złożyło swoje przyrzeczenia. Przez ostatni rok chłopcy formowali się na cotygodniowych zbiórkach, gdzie poznawali liturgię i przygotowywali się do pełnienia różnych funkcji w czasie Mszy Świętej. Po homilii kandydaci wyrazili chęć dalszej służby przy ołtarzu. Na znak przyjęcia ich w poczet ministrantów, ks. Proboszcz odmówił nad nimi specjalne błogosławieństwo oraz pokropił ich stroje liturgiczne wodą święconą. Naszym najmłodszym ministrantom życzymy wielu łask oraz opieki patrona Liturgicznej Służby Ołtarza – św. Dominika Savio.

20-lecie Oazy dziecięco-młodzieżowej

19 października podczas Mszy Świętej o godzinie 12:00 wyrażaliśmy wdzięczność Bogu za 20 letnią działalność oazy dziecięco-młodzieżowej w naszej parafii. We wspólną modlitwę dziękczynną włączyli się także ci, którzy w ciągu tych 20 lat tworzyli wspólnotę oazową. Po Mszy Świętej nastąpiła tradycyjna agapa, w czasie której, przy wspólnym posiłku można było posłuchać wspomnień bardziej doświadczonych oazowiczów, oraz pooglądać zdjęcia, jakie udało się zgromadzić w czasie 20 letniej działalności. Jubileuszowe spotkanie było także okazją do wspólnej zabawy łączącej pokolenia oazowiczów.

Galeria

Nabożeństwo Fatimskie 13.10.2019

13 października, po Mszy Świętej o godz. 17.00 przeżywaliśmy ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Po zakończonej Eucharystii sprawowanej przez Ks. Proboszcza Mirosława, udaliśmy się w uroczystej procesji z figurą Matki Bożej do Ogrodu Różańcowego, aby tam we wspólnej modlitwie różańcowej wypraszać potrzebne łaski dla całego świata. Dziękujemy wszystkim, którzy w ciągu ostatniego roku angażowali się w Nabożeństwa Fatimskie. 

Galeria

Msza Święta za śp. Witolda Wyrzykowskiego

W sobotę 12 października o godz. 14.00 sprawowana była w naszej świątyni Msza Święta pogrzebowa w intencji Starszego Wachmistrza Witolda Wyrzykowskiego z II Pułku ułanów, zamordowanego przez Gestapo w 1943 roku. Jego pochówek odbył się potajemnie przed 76 laty na naszym cmentarzu parafialnym. Dzięki zabiegom Ułanów Grochowskich historia Starszego Wachmistrza Witolda Wyrzykowskiego została nam przypomniana i ocalona od zapomnienia. We Mszy świętej udział wziął również syn zamordowanego ułana, przedstawiciele naszej Szkoły Podstawowej w Niemcach oraz Poczty Sztandarowe.

Galeria

Poświęcenie różańców

W niedzielę 6 października w czasie Mszy św. o godz. 15.00 zostały poświęcone różańce dla dzieci klas III przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej. Po zakończonej Eucharystii dzieci otrzymały różańce, a następnie we wspólnej modlitwie zawierzyliśmy ich opiece Matki Bożej.

Galeria

Zaproszenie do udziału w konkursach

Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza wszystkich chętnych uczniów do udziału w organizowanych konkursach:

-        - VIII Diecezjalnym Konkursie na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

-        - X Diecezjalnym Przeglądzie Grup Kolędniczych

Regulaminy konkursów oraz szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.