Strona Główna

100 rocznica Niepodległości

Niedziela 11 listopada 2018 r. była szczególnym dniem dla wszystkich Polaków. Tego dnia przeżywaliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Lokalne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości rozpoczęły się od przemarszu Orkiestry oraz licznych Pocztów Sztandarowych spod Szkoły Podstawowej do kościoła Parafialnego. Tam o godz. 11.30 z udziałem licznych wiernych, reprezentantami Harcerzy i środowisk Kombatanckich oraz przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny, sprawowana przez ks. Proboszcza Mirosława. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł, wskazując na wielką wartość słów Bóg – Honor – Ojczyzna oraz o potrzebie kształtowania w młodym pokoleniu postawy patriotycznej. Po skończonej Eucharystii Poczty Sztandarowe w asyście Orkiestry, Strażaków oraz licznie zgromadzonych wiernych na czele z przedstawicielami władz samorządowych przemaszerowali do Parku, gdzie odbył się dalsza, oficjalna już część uroczystości.

Galeria

Zaproszenie na Zimowisko 2019

Bierzmowanie 29.10.2018

Dzień 29 października br. był niezwykle ważnym dniem w historii parafii pw. Św. Ignacego Loyoli w Niemcach. W czasie uroczystej Mszy Św. o godz. 17.00 sprawowanej przez bpa Józefa Wróbla do sakramentu bierzmowania przystąpiło prawie 200 kandydatów. Sakrament bierzmowania udzielony przez biskupa Józefa Wróbla był nie tylko wielkim świętem młodzieży, ale również ich rodzin, bo to właśnie w rodzinie dokonuje się pierwszy przekaz wiary i wartości chrześcijańskich. To właśnie rodzice w dużej mierze poprzez przykład i świadectwo własnego życia wskazują młodemu pokoleniu czym jest wiara i jaką ona posiada wartość. 

Kandydaci do bierzmowania przez ostatnie tygodnie pod okiem duszpasterzy, katechetów, ale również i własnych rodzin przygotowywali się do przyjęcia tego sakramentu. Podczas regularnych konferencji prowadzonych przez miejscowych duszpasterzy młodzi odkrywali, czym jest sakrament bierzmowania i dlaczego jest on tak bardzo potrzebny w życiu chrześcijańskim. Jako pamiątkę udzielonego sakramentu młodzież otrzymała krzyże, które mają przypominać im o odpowiedzialności za kształtowanie i rozwój własnej wiary i osobistej relacji z Panem Bogiem.

Galeria

Udział dzieci w nabożeństwach różańcowych

W niedzielę 28 października po Mszy św. o godz. 15.00 ksiądz Proboszcz wręczył upominki dla dzieci, które regularnie uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych. Przez kolejne dni miesiąca, po każdym nabożeństwie dzieci otrzymywały kolorowe naklejki z tajemnicami różańca, które następnie wklejały na specjalne plansze. Wśród wyróżnionych dzieci znalazły się również te, które mogły poszczycić się obecnością na wszystkich nabożeństwa różańcowego. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału w modlitwie różańcowej już za rok.

Porządek modlitwy wypominkowej - listopad 2018

MODLITWA WYPOMINKOWA – LISTOPAD 2018

Dzień miesiąca

Dzielnica

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Domy w Parku, Czworak, Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna,

ul. Zielona, ul. Ogrodowa

5.

Rudka Gościniec strona lewa i prawa

6.

Wola Niemiecka – 5 linia

7.

Leonów cz. I, ul. Spacerowa

8.

Malinówka prawa strona, Rudka Stara Wieś Górka, Baszki

9.

Malinówka lewa strona, Włóki, Boduszyn

10.

Rudka droga na Berejów, Rudka droga Poprzeczna

11.

Niemce ul. Różana, ul. Topolowa, ul. Cicha

12.

Rudka droga Środkowa, Rudka Stara Wieś

13.

 

14.

Wola Niemiecka – 6 linia, Rudka droga Nowa

15.

Wola Niemiecka Stara Wieś lewa strona, Rudka Dolina

16.

Zalesie prawa strona, Stacja Kolejowa i Górka

17.

Ludwinów, Ludwinów Kolonia, Baszki Kolonia, Leonów za torami cz. II

18.

Rudka Kolonia Mikołajki, Zalesie lewa strona, Stacja Kolejowa za szosą i park

19.

ul. Słoneczna cz. II (przy Ogrodowej), Wola Niemiecka Stara Wieś prawa strona

20.

Niemce, ul. Chmielna

21.

Niemce, ul. Willowa lewa i prawa strona, ul. Leśna

22.

ul. Lubelska 93, ul. Lubelska 99, ul. Lubelska 105, ul. Lubelska 107,

ul. Lubelska 182

23.

ul. Centralna lewa strona, ul. Lubelska 95, ul. Lubelska 97

24.

ul. Lubelska Ceramika, Kopanina, ul. Cicha 7 i 7a, ul. Centralna prawa strona

25.

ul. Lubelska, ul. Słoneczna cz. I

26.

 

27.

 

28.

 

29.

 

30.

 

Dzień Papieski 2018

14 października obchodziliśmy kolejny już Dzień Papieski. Przebiegał on pod hasłem ,,Promieniowanie Ojcostwa”. Szóstoklasiści ze szkoły w Rudce Kozłowieckiej chcąc uczcić tę datę zaprosili uczniów z klas VI ze szkoły w Niemcach, Dysie, Jakubowicach Konińskich i Ciecierzynie do udziału w konkursie katechetycznym, poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II. Przedstawiciele klas odpowiadali na pytania, podpisywali zdjęcia związane z osobą Jana Pawła II, śpiewali piosenki a nawet, jak mały Lolek w Wadowicach, strzelali gole do bramki. Nad całością czuwała komisja w składzie: przewodniczący – ks. Proboszcz Mirosław Skałban, ks. Tomasz Dumański, pani Agata Skraińska, pani Teresa Kozieł, pan Tadeusz Nowak oraz pani Danuta Walczak.

Po podliczeniu punktów I miejsce zajęła kl. VI z Jakubowic Konińskich, II miejsce uczniowie ze szkoły w Ciecierzynie, miejsce III uczniowie ze szkoły w Rudce Kozłowieckiej, miejsce IV uczniowie z Niemiec i V miejsce uczniowie ze szkoły w Dysie. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki ufundowane przez ks. Proboszcza Mirosława Skałbana oraz mały poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców ze szkoły w Rudce Kozłowieckiej.

Galeria

Przyrzeczenia kandydatów

14 października w czasie Mszy Świętej o godz. 9.30 nasza wspólnota parafialna przeżywała niezwykłą uroczystość. Siedmiu kandydatów w sposób uroczysty przed całą wspólnotą wierzących na ręce księdza Proboszcza złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia ministranckie. Chłopcy wyrazili chęć służby w czasie liturgii oraz pogłębiania swojej wiedzy na temat Eucharystii, aby móc jak najlepiej spełniać funkcje w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak przyjęcia ich do wspólnoty ministrantów ksiądz Proboszcz odmówił nad nimi specjalne błogosławieństwo oraz poświęcił ich stroje liturgiczne. Dla wszystkich był to podniosły i wzruszający moment. Naszym nowym ministrantom życzymy obfitości Bożych darów, aby wzrastali w miłości ku Chrystusowi.

Galeria

Nabożeństwo Fatimskie 13.10.2018

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych nasza świątynia wypełniła się wiernymi, którzy licznie przybyli na kolejne już w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Uroczystej Mszy przewodniczył ks. Proboszcz Mirosław, który także wygłosił Słowo Boże. Po skończonej Eucharystii wierni wraz z Figurą Matki Bożej Fatimskiej wyruszyli w procesji, aby zanosić przed Boży tron żarliwą modlitwę różańcową za zbawienie całego świata. Po rozważeniu tajemnic radosnych różańca powróciliśmy do kościoła, gdzie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Galeria

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

13 października o godz. 13.00 nasza świątynia gościła niezwykłych Jubilatów z naszej Gminy, którzy w tym roku świętują 50-lecie małżeństwa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Krzysztof Galewski, zaś Słowo Boże wygłosił ks. Mirosław, proboszcz parafii. W swojej homilii ks. Mirosław podziękował Jubilatom za ich ogromny wkład w rozwój Kościoła, gdyż stali się oni ojcami dla kolejnych pokoleń chrześcijan. Ks. Proboszcz podkreślił, że dziś dostojni Jubilaci stają dziś przed ołtarzem w otoczeniu swoich dzieci, wnuków i prawnuków jako nowożeńcy, bo choć ciało wraz z wiekiem staje się słabsze to jednak duch zawsze jest piękny. Po homilii Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską, zaś po skończonej Eucharystii wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Zwieńczeniem pierwszej części uroczystości było wspólne zdjęcie Jubilatów i duszpasterzy.

Galeria

 

Procesja różańcowa 07.10.2018

Tradycją ostatnich lat w pierwszą niedzielę października po uroczystej Mszy Św. o godz. 11.30 udaliśmy się w procesji różańcowej z Najświętszym Sakramentem wokół naszej świątyni. Eucharystii oraz procesji przewodniczył ks. Michał, którego gościliśmy dziś w naszej parafii. Przy każdej z kapliczek, które otaczają nasz kościół parafialny adorowaliśmy Chrystusa Eucharystycznego oraz rozważaliśmy Tajemnice Radosne różańca świętego. Naszej modlitwie towarzyszyły fragmenty Ewangelii nawiązujące do poszczególnych tajemnic różańca. Na zakończenie procesji ks. Michał pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Galeria

Zmiana godzin wieczornych Mszy Św.

Przypominamy, że od 1 października zmieniają się godziny funkcjonowania kancelarii parafialnej oraz odprawiania wieczornych Mszy Świętych. Kancelaria czynna będzie w godzinach: 8.00 – 9.00 oraz 16.00 – 17.00. Msze Święte wieczorowe odprawiane będą o godz. 17.00.

Iskra Bożego Miłosierdzia

W piątek 28 września o godz. 15.00 nasi parafianie wraz ze swoimi duszpasterzami włączyli się w akcję modlitewną „Iskra Bożego Miłosierdzia”. Wierni zgromadzili się na placu przed kościołem, aby w godzinie konania Chrystusa na krzyżu wołać o Miłosierdzie dla całego świata. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wspólną modlitwę.

Galeria

Poświćenie tornistrów

W rozpoczynającym się tygodniu będziemy przeżywać liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji w czasie Mszy Świętej o godz. 15.00 ksiądz Proboszcz pobłogosławił tornistry oraz wszelkie przybory szkolne najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej w Niemcach i Rudce. Na progu rozpoczynającego się roku szkolnego wszystkim dzieciom i młodzieży życzymy obfitości darów Ducha Świętego oraz jak najlepszych wyników w nauce.

Galeria

100-lecie OSP Niemce

W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. o godz. 11.30 nasza wspólnota parafialna przeżywała piękny jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemcach. Uroczystej Eucharystii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Mirosław. Razem z miejscowymi duszpasterzami oraz przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych dziękowaliśmy Bogu za obecność i dar OSP Niemce. W swojej homilii ks. Proboszcz zaakcentował, że bycie strażakiem to nie tylko służba społeczna, ale to również powołanie. Dzięki Wam czujemy się bezpieczni, gdyż niesiecie pomoc potrzebującym i będącym w niebezpieczeństwie. Wielu strażaków w ciągu 100 lat istnienia OSP oddało swoje życie na służbie niosąc pomoc innym. Dziękujemy za Wasz dar i Waszą służbę na rzecz naszej społeczności. Niech św. Florian wspiera Was i oręduje za Wami w niebie.

Galeria