Strona Główna

Wizyta ks. kan. Andrzeja Sternika

W III Niedzielę Adwentu (16 grudnia) – niedzielę radości – gościliśmy w naszej parafii ks. kan. Andrzeja Sternika – Kustosza Sanktuarium Matki Bożej na Górze Chełmskiej. Ks. Andrzej przybył do nas wraz z kopią wizerunku Pani Chełmskiej, aby prosić nas o modlitwę oraz o wsparcie materialne w prowadzonych tam pracach konserwatorskich. Ksiądz Kustosz w homilii przybliżył nam niezwykłą historię kultu Matki Bożej na ziemi chełmskiej. Znajdujące się tam sanktuarium należy do jednych z najstarszych w naszej ojczyźnie, jego początki sięgają aż XIII wieku.

Galeria

Czytaj więcej...

Działalność Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas w minionych dniach uczestniczyło w zbiórce żywności prowadzonej w Delikatesach Centrum i w Stokrotce. Zebraną żywność podzielono na 50 paczek żywnościowych, które następnie trafilły do najbardziej potrzebujących rodzin. Dziękujemy Pracownikom i Kierownictwu wyżej wymionionych sklepów za pomoc i przychylność w trakcie prowadzonej zbiórki.

Rekolekcje Adwentowe 09-11.12.2018

Zgodnie z tradycją minionych lat II Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy w naszej parafii doroczne Rekolekcje Adwentowe (9-11 grudnia). Naszym duchowym przewodnikiem w tych dniach był Ksiądz Profesor Andrzej Rogalski. Podczas kolejnych nauk rekolekcyjnych ks. Andrzej dzielił się z nami własnym doświadczeniem wiary i przeżywania bliskości z Panem Bogiem. Wskazywał nam tym samym drogę, w jaki sposób powinniśmy przygotować nasze serca do zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego.

W dniu zakończenia naszych rekolekcji, przedstawiciele naszej parafii zarówno spośród dorosłych, jak i dzieci i młodzieży wyrazili wdzięczność ks. Andrzejowi za trud włożony w przygotowanie rekolekcji oraz ich poprowadzenie.

Życzymy ks. Andrzejowi, aby czas Narodzenia Pańskiego był dla niego czasem radości, wesela i Bożego pokoju, który przynosi nam nowo narodzone Dziecię.

Galeria

Zaproszenie do udziału w Konkursach Diecezjalnych

Parafialny Odział Akcji Katolickiej w Niemcach przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Marty z Budnych Łosiowej w Niemcach pragnie zaprosić uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w konkursach:

-        - VII KONKURSIE DIECEZJALNYM NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

-        - IX DIECEZJALNYM PRZEGLĄDZIE GRUP KOLĘDNICZYCH

Konkursy prowadzone są pod patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Proboszcza parafii Niemce, Wójta Gminy Niemce oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niemcach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów oraz terminu nadsyłania zgłoszeń znajdują się w załącznikach.

Wizyta św. Mikołaja 2018

Postać św. Mikołaja znana jest prawie wszystkim, i to niezależnie od wieku. Ów święty już od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci swoich rodziców, chętnie dzielił się pozostawionym majątkiem z potrzebującymi, służąc pomocą, a także hojnie obdarowując biednych i ubogich, a szczególnie dzieci.

Św. Mikołaj pamiętał również i o naszej wspólnocie parafialnej, nawiedzając ją 9 grudnia, w II Niedziele Adwentu, po Mszy św. o godz. 15.00 przynosząc upominki dla naszych najmłodszych parafian. Każde z dzieci otrzymało coś słodkiego. Wizyta Świętego napełniła radością wszystkie dzieci, które po otrzymaniu upominków mogły zrobić sobie również pamiątkowe zdjęcie z naszym niezwykłym Gościem.

Galeria

100 rocznica Niepodległości

Niedziela 11 listopada 2018 r. była szczególnym dniem dla wszystkich Polaków. Tego dnia przeżywaliśmy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę. Lokalne uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości rozpoczęły się od przemarszu Orkiestry oraz licznych Pocztów Sztandarowych spod Szkoły Podstawowej do kościoła Parafialnego. Tam o godz. 11.30 z udziałem licznych wiernych, reprezentantami Harcerzy i środowisk Kombatanckich oraz przedstawicieli władz lokalnych i samorządowych odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji naszej Ojczyzny, sprawowana przez ks. Proboszcza Mirosława. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Paweł, wskazując na wielką wartość słów Bóg – Honor – Ojczyzna oraz o potrzebie kształtowania w młodym pokoleniu postawy patriotycznej. Po skończonej Eucharystii Poczty Sztandarowe w asyście Orkiestry, Strażaków oraz licznie zgromadzonych wiernych na czele z przedstawicielami władz samorządowych przemaszerowali do Parku, gdzie odbył się dalsza, oficjalna już część uroczystości.

Galeria

Zaproszenie na Zimowisko 2019